Först i världen, snabbast i Europa och mest täckande i Finland

Våren 2014 köpte Ukkoverkot Oy datanätet på 450 MHz-bandet och uppdaterade det till snabb LTE-teknik. På ett drygt år har bolaget vuxit till en aktör med ett datanät, Ukko Mobile, som täcker 99,9 procent av Finland och vars Ukkonet-dataförbindelse bevisligen är den snabbaste i hela Europa.

Antti Pellinen, verkställande direktör för Ukkoverkot Oy, är ett enda stort leende. I det färska avtalet mellan Ukkoverkot och koncernen Suomen Erillisverkot fastställs att de finländska myndigheternas datatrafik i fortsättningen ska gå via Ukko Mobiles 4G LTE-nät.

I praktiken innebär detta att de olika säkerhets- och räddningsorganisationernas datatjänster sköts via Ukkoverkot. Erillisverkot-koncernens största kunder är räddningsväsendet, polisen, Nödcentralsverket, social- och hälsovårdsväsendet och gränsbevakningsväsendet.

”Eftersom det är fråga om säkerhetstjänster är det ytterst viktigt att förbindelsen är direkt, störningsfri och tillgänglig under alla förhållanden, vare sig det handlar om en vildmarksstuga eller ett festivaltält. Därför är Ukko Mobile ett säkert val”, betonar Pellinen.

Förutom myndigheterna fortsätter Ukkoverkot betjäna sina företags- och privatanvändare på normalt vis.

Gemensamma värderingar hjälper

Även Veritas placeringsdirektör Niina Bergring är med och diskuterar den nya landvinningen. Pensionsförsäkringsbolaget och datanätsleverantören har etablerat ett samarbete som är givande för bägge parter.

”Veritas har stött Ukkoverkots verksamhet från första början. Vi var en snabb och flexibel finansieringslösning för dem”, säger Bergring.

En gemensam värdegrund har bidragit till det smidiga samarbetet.

”Visst gör det samspelet lättare. Vi är båda två mindre aktörer än våra konkurrenter, men har en stark företagaranda. Vi får saker gjorda och har en möjlighet till flexibla och skräddarsydda lösningar”, sammanfattar Pellinen.

I ett litet bolag kan ingen heller stänga in sig i sin bubbla och bara jobba med en enda sak. Vi ger alla anställda ett stort ansvar och en stor frihet, något som återspeglar sig i ett snabbt beslutsfattande.

Främjar finländskt företagande

Enligt Bergring har Ukkoverkot stuckit ut ur mängden ända sedan början.

”Företagarnas vilja att arbeta just i Finland trots deras långa sejourer utomlands kändes bra. De hade dessutom årtionden av erfarenhet och kunnande i bagaget. Det övertygade oss, trots att det var fråga om ett mycket ungt bolag”, berättar Bergring.

Pellinen tror att hemligheten bakom framgångarna är att fatta riktiga beslut.

”Vi gör det vi är bra på och undviker onödiga utsvävningar. När man dessutom får med sig rätt slags motiverade och ansvarskännande människor blir resultatet en sammanhållen helhet.”

Genomtänkt risktagande ger resultat

I företagsvärlden måste någon alltid vara den där modiga risktagaren som beslutar att pröva på någonting helt nytt. På Ukkoverkot togs det avgörande steget tillsammans.

”Vi beslutade att lämna storbolagen bakom oss och skapa något innovativt och eget. Visst var det en risk, men en genomtänkt sådan. Vi hade en brinnande iver att få saker till stånd och en stark tro på våra förmågor”, berättar Pellinen.

Ukko Mobile 4G är världens första kommersiella LTE-datanät på 450 MHz-bandet. Denna vår tar man också i bruk tjänsten Ukkonet LTE-A, som är snabbast i Europa på 2,6 GHz-bandet. Andra bolag följer efter.

”Trenden är tydligt på gång. Vi får många internationella gäster som vill bekanta sig med vår verksamhet.”

I framtiden kommer Ukkoverkot att ytterligare utvidga täckningsområdet för sina nät, eftersom Pellinen anser att det enda sättet att driva ett framgångsrikt företag är att ständigt förbättra sin verksamhet.  Av samma orsak är Ukkoverkot också redo att ta nästa stora teknologiska steg, när tiden väl är mogen.

”Framtiden ser ljus ut.”