Från plastmattor till världsframgång

En flytt är inte det enda alternativet när arbetslösheten hotar. Man kan också skapa sin egen arbetsplats. Så föddes till exempel Rani Plast. 

I lilla Terjärv är det lugnt och stilla. Men mitt i egnahemsidyllen reser sig väldiga fabrikshallar. De är en del av Rani Plast, ett företag i plastbranschen som på sin tid startade från noll.

”Vår pappa Nils ville inte flytta till Sverige på jakt efter jobb då landsbygden avfolkades på 1950-talet. Så han skapade sin egen arbetsplats”, berättar Rani Plasts verkställande direktör Mikael Ahlbäck och administrativa direktör Ulrika Ahlbäck.

Nils tyckte plast lät som en spännande framtidsbransch. Han bad släktingarna Runar, Alf och Ingmar bli hans kompanjoner och så fick Rani Plast sin början. Resten är historia.

Försök och misstag

Ingen av företagets grundare visste särskilt mycket om plast. Många år av försök och misstag väntade dem.

”I början var tanken att tillverka plaströr, men de gick inte åt. Folk trodde att råttorna skulle äta upp rören”, minns Ulrika.

Efterfrågan på plastpåsar var däremot stor. Allt emellanåt testades också vilda idéer: hackat plastspill såldes till Stockmann som konstgjord snö för dekorering och hemmafruarna vävde trasmattor av plaststrimlor. Mattorna Armi och Lenita döptes efter den tidens kändisar.

”Så småningom började vi tillverka allt mer plastfilmer och förpackningar”, berättar Ulrika.

Också den tidiga inledningen på exportverksamheten skvallrar om äventyrslusta – till exempel till Sovjetunionen exporterade man plast redan 1963.

”Pappa kunde inte många ord engelska, men han reste runt i Europa för att köpa maskiner och göra affärer. Han var en mycket orädd människa”, konstaterar Mikael.

Nyckeln till framgång

Numera sysselsätter Rani Plast cirka 450 personer i Finland och drygt 500 personer utomlands. Omsättningen är över 170 miljoner och som bäst byggs en av världens största produktionslinjer i Terjärv.

”Rani har alltid vågat ta risker och satsa. Man få inte tänka på allt som kan gå fel”, skrattar Ulrika.

Framgången är också de anställdas förtjänst. Rekryteringarna har varit lyckade och rätt person har placerats på rätt plats. Personalomsättningen har alltid varit liten.

”Det är svårt att säga vad som beror på tur och vad som beror på skicklighet. Misstag sker ibland, men det är lärorikt. Om man aldrig gör något nytt kommer man inte heller framåt”, sammanfattar Mikael.

Målet fortsatt tillväxt

Rani Plast har två mål för framtiden: att förbli ett familjeföretag och att ständigt växa.

”Dessutom vill vi även i fortsättningen bo och arbeta just i Terjärv. Här känner vi alla varandra och gemenskapen på arbetsplatsen förblir god. Det hjälper oss också att bättre betjäna våra kunder”, säger Mikael.

I Finland är markaden relativt liten och konkurrensen i företagsvärlden hård. Det viktigaste är att vara lite skickligare än de andra.