I ett familjeföretag varar ett kvartal i 25 år

Verkställande direktör Göran Tylli fortsätter med det verkstadsföretag som hans far och farbror grundade och utvecklar det med sikte på framtiden.  Hans mål är att överlåta ett välfungerande och framgångsrikt affärsföretag till nästa generation.

Ett släktföretag kan vara antingen en dröm som går i uppfyllelse eller en tung plikt beroende på om familjemedlemmen vill gå med i företaget eller ser fram emot en karriär någon annanstans.

”För mig har det alltid varit självklart att jag ska ta min fars plats i ledningen för Tyllis Oy Ab, berättar Göran Tylli.

Som ung man skaffade Tylli sig arbetserfarenhet också på annat håll och övergick senare till familjeföretaget i samband med generationsväxlingen. Tyllis son anställdes av sin far genast efter ingenjörsutbildningen. Tylli är belåten med att den unga generationen visat intresse.

”Man engagerar sig i företaget på ett annat sätt när familjens välfärd beror på det. Det medför ett stort ansvar när man vet att företaget någon gång kommer att tas över av ens egna och syskonens barn. Framtiden planeras noggrant.”

Företagaren tittar inte på klockan

Tylli anser ändå inte att vem som helst passar som företagare oberoende av om det finns familjeband eller inte.

”För vissa människor är fritiden viktigare, de vill jobba åtta timmar och vara lediga resten av tiden.  Det är inte möjligt för en företagare, eftersom problem som genast måste lösas kan uppstå när som helst.

Inte heller de som enbart tänker på pengar blir framgångsrika. Viktigare är viljan att skapa någonting och vara intresserad av det man gör.

”Det är fint att utveckla en ny produkt och etablera sig på nya marknader. Pengarna flyter sedan in vid sidan om, om det vill sig så. Vi utgår från att vi tillverkar en bra produkt som kunden är nöjd med”, funderar Tylli och reser sig upp bakom sitt arbetsbord. Det är tid att gå och se efter vad som försiggår i produktionshallen.

En liten ort har sina fördelar

 Medan Tylli går genom hallen växlar han några ord med flera personer. Det finns många att hälsa på, men verkställande direktören har inte bråttom. Det är viktigt att tala med de anställda om vad som hänt och mellan raderna får man veta hur arbetsgemenskapen mår.

”Vi har i allmänhet en god stämning. Alla fem delägare arbetar på olika avdelningar i företaget, vilket skapar en öppen och naturlig atmosfär.”

Tyllis huvudsakliga verksamhetsort är Karleby och de anställda som kommer från samma trakt känner varandra väl. Det finns också en annan fördel med att verka på en liten ort.

”Om man gör bort sig och skämmer ut sig sprider sig detta snabbt. I synnerhet chefen måste vara noggrann med hur han uppför sig”, skrattar Tylli.

Skottkärror och specialiseringar

När Erik och Levi Tylli grundade sin verkstad år 1956 gjordes allt arbete, inklusive smidet, för hand. Lastbilsflaken snickrades av trä och i ett skede tillverkade Tyllis verkstad även skottkärror. Nu får 40 fackmän sitt levebröd från företaget som har verksamhet i alla nordiska länder. Vad var det som hände?

”Vi arbetar i en intressant bransch där arbetet inte tar slut. Och förstås måste man skilja sig från mängden – vi specialiserade oss på skräddarsydda transportlösningar. I ett familjeföretag är alla ägare också förtrogna med företagets situation”, räknar Tylli upp.

Dessutom är det viktigt att tala kundens språk och analysera hurdana säljargument som går hem i just detta fall.

”Det skulle vara svårt att vara företagare om man inte alls vore intresserad av människor.”

Å andra sidan ska man inte vara rädd för att misslyckas. Den som drömmer om en karriär som företagare ska ta risken och pröva på det.