På framtidens arbetsplatser jobbar var och en i egen takt och yogapass ingår i arbetsschemat

Det räcker inte med små förändringar. Om vi vill ha ett fungerande samhälle i framtiden måste hela arbetslivet som begrepp struktureras om, säger professor Sirkka Heinonen.

I framtiden kommer arbetstagarna inte att längta efter en fet lön eller fast anställning, utan meningsfulla arbetsuppgifter, valfrihet och bättre livskvalitet.

”Just nu pågår en kraftig förändring i arbetslivet. Vi står i skärningspunkten mellan många megatrender”, berättar Sirkka Heinonen, som är professor i framtidsforskning vid Åbo universitet.

Till dessa trender hör bland annat den åldrande befolkningen, energirevolutionen, globaliseringen, teknologiseringen, digitaliseringen och de nya behoven av specialkompetens.

En lång karriär kräver flexibilitet

Befolkningen åldras och finländarna måste följaktligen stanna kvar i arbetslivet längre än förr. Detta kräver i sin tur att arbetstagarna hålls motiverade.

”Om arbetstagarna själva får bestämma var, hur, när och med vilka redskap de ska arbeta hålls de intresserade av sitt arbete”, menar Heinonen.

Man kommer också att satsa på olika hälsofrämjande åtgärder, såsom gemensamma yogapass på morgonen, promenadmöten, distansarbetsdagar och nya incitament.

”Kreativa framtidsrum behövs på arbetsplatserna – rum där arbetstagarna kan stanna upp och koppla av mitt under arbetsdagen.”

En del av de stora förändringarna i samhället, såsom pensionsreformen, fastställs för alla genom lag. Ur framtidsforskarens synvinkel är en pensionsreform nödvändig.

”Vi får ändå inte glömma att alla människor inte är stöpta i samma form. Äldre personer bör erbjudas många olika typer av mellanskeden, perioder och alternativ mellan karriären och pensionsdagarna. Vissa ser fram emot att få arbeta tills de fyller sjuttio medan andra längtar hem tidigare än så.”

De traditionella cheferna är historia

Förändringarna formar om de traditionella cheferna till inspirerande coachar. Samtidigt tynar modellen med hierarkisk övervakning sakta bort och ersätts av en modell för ansvar och frihet.

”Ledarna måste kunna sparra och vara förutseende. Det är också viktigt att de visar äldre arbetstagare särskild uppskattning och motiverar dem att stanna kvar i arbetslivet”, säger Heinonen.

Det är inte bara arbetsgivaren som bär ansvaret för förändringen. Det gäller också för arbetstagaren att lära sig vara flexibel och tillägna sig modellen med livslångt lärande och utveckling ända fram till pensionen.

Fabriksarbetarna ersätts med själavårdare

En av de synligaste förändringarna i arbetslivet är teknologiseringen. I och med att allt fler arbetsuppgifter utförs med hjälp av datorer försvinner småningom de tunga rutinarbetena helt och hållet. Detta bör beaktas redan i planeringen av utbildningslinjerna – det är ingen idé att utbilda fabriksarbetare, eftersom den yrkeskåren håller på att försvinna.

”I framtiden utbildas människorna till att identifiera sin egen utvecklingspotential. Vi kommer att behöva en helt ny typ av kompetens”, bedömer Heinonen.

Samtidigt som vissa yrkesgrupper försvinner uppstår det också nya. Det råder till exempel stor efterfrågan på livsstilscoachar och själavårdare.

”Därtill behövs det hela tiden mer folk inom vård och omsorg, säkerhetssektorn samt miljö- och energibranschen.”

Sannolikt kommer människorna i framtiden också att få sin inkomst från många olika mindre källor. Många kan bli erbjudna kortjobb inom ramen för sin hobby.

Extraknäck i Indien

Heinonen anser att alla har rätt till ett meningsfullt arbete. Om inget lönearbete finns att få kan också frivilligarbete eller överföring av tyst kunskap, dvs. mentorering, komma i fråga. Också företagande är en växande trend.

”Vi har potential och fina innovationer i Finland. Men om vi vill stärka företagandet gäller det att få bort alla byråkratiska trösklar och paragrafdjunglar. Det måste bli enkelt att sysselsätta sig själv”, konstaterar Heinonen.

Vårt starkaste trumfkort är ändå vårt högklassiga utbildningssystem, som kan utvecklas till ett varumärke. Finländska arbetstagare är en eftertraktad resurs runtom i världen.

”Vi har högteknologiskt kunnande som kan utnyttjas i det globala arbetslivet. Finländarna kan i framtiden arbeta fast i Indien utan att behöva lämna sitt vardagsrum.”