"Veritas serviceattityd avviker till sin fördel"

Företagaren Jaana Rantala efterfrågar service och vänder sig helst till Veritas.

Veritas experter Taina Tauschi och Kaisa Forsström träffade Jaana Rantala, som har en bokföringsbyrå i Åbo, vid morgonkaffet. Rantala berömde mångordigt Veritas serviceattityd – hon anser att möjligheten till personlig service har minimerats vid många andra företag.

Ofta är all service på webben

”Det går helt enkelt inte att få betjäning”, berättar Rantala av egen erfarenhet. "Allt är så opersonligt. Jag bad en gång banken om numret till kontoret i grannkommunen, där mitt ärende skulle skötas. Jag fick svaret att man inte kan ringa dit.”

Bokföringsbyråföretagaren upplever att även enkla ärenden blir krångliga när de överförs till webben. För en lekman kan bolagets informativa och omfattande webbplats vara en verklig djungel. Det skulle vara behändigare att ringa upp en sakkunnig direkt och få svaret med en gång.

”När man på nätet måste reda ut ett ärende som per telefon skulle ta bara någon minut, tar det ofta mycket längre tid. Det här gäller särskilt tjänster som man anlitar mer sällan”, beklagar Rantala.

Beskrivande för elektrifieringen av tjänster är också den kommentar som en myndighet gav efter att ett fel inträffat – kunden ombads läsa ursäkten på nätet.

”Alltså hallå, det hade varit ganska enkelt att be om ursäkt redan under det pågående telefonsamtalet.”

Veritas kontaktperson är värdefull

Av precis de här orsakerna uppskattar Rantala den personliga service som Veritas kunder får.

”När det kommer ett brev från er står där alltid kontaktpersonens namn. Det är härligt att veta vem man kan ringa.”

Rantala är realist i fråga om den tekniska klyftan mellan generationerna. Följande generation är alltid mer rutinerad än föregående när det gäller webben, och då är det kanske inte längre så besvärligt att självständigt leta upp information.

”Samtidigt är jag övertygad om att när det gäller den egna säkerheten, hälsan eller något annat viktigt är personlig service av betydelse också för unga.”

En företagare som lever ett hektiskt liv kan inte själv vara expert inom alla delområden: man måste fördjupa sig i beskattning, försäkringar, finansiering och social trygghet. Ofta behöver man hjälp med tolkningen.

”Det underlättar när någon med sitt ansikte och namn tar ansvar för att ärendet blir skött.”

Rantala anser att det är så svårt att hitta rätt i byråkratidjungeln för att webbplatserna för många instanser som är viktiga för företagare är så späckade med information. Det är som att leta efter en nål i en höstack när man ska finna lösningen på sitt eget problem.

”Jag värdesätter min kontaktperson som jag kan ringa upp när jag har ett ärende. Jag behöver inte få svar genast men det finns åtminstone någon att kasta bollen till.”

Företaget började med pappans Remington

Jaana Rantala har gått den långa vägen som företagare i bokföringsbranschen, hon fortsätter sina föräldrars, Into och Kaija Lahtis företagsverksamhet på Tilitoimisto Lahti Oy.

”Jag har ett kvitto på en skrivmaskin av märket Remington som min pappa köpte år 1951, så verksamheten har pågått åtminstone sedan dess”, berättar Rantala med ett leende och går för att fortsätta sin arbetsdag som börjat redan klockan sex.