Arbetshälsotjänsterna tar vid där den egna kompetensen brister

Bibehållen arbetsförmåga, stöd för den psykiska arbetshälsan och färre förtida pensioneringar. Dessa är orsaker till att pensionsbolagen utöver försäkringar och pensionstjänster även erbjuder arbetshälsotjänster. 

Målet med arbetshälsotjänsterna är att få kundföretagen att inse varför arbetshälsa är viktigt och hur problem i stället kan ses som utvecklingsobjekt. Dessutom bör företagen uppmuntras att på egen hand arbeta målmedvetet för att upprätthålla arbetshälsan.

”Vår roll är att sporra och coacha. Vi finns där för att stöda och hjälpa företagen att komma igång, men den slutliga förändringen måste ske inom organisationen”, förklarar arbetshälsochef Minna Lundström.

I praktiken omfattar Veritas arbetshälsotjänster till exempel blanketter, handböcker, utbildningar, seminarier och personalenkäter samt tips om utvecklingen av processer och uppföljningen av resultat.

”Den nyttigaste tjänsten är sannolikt ändå den rådgivning som kunden får per telefon eller ansikte mot ansikte av sin personliga arbetshälsospecialist”, gissar Lundström.

Jämlikhet och riskgrupper

Under den senaste tiden har pensionsanstalternas arbetshälsomedel och hur de ska riktas fått mer uppmärksamhet i den offentliga debatten. Enligt Lundström är det bra.

”Det är viktigt att ha koll på fakta. För våra kunders del har diskussionen i sig inte medfört något nytt, eftersom vi också annars har följt anvisningarna.”

Enligt god försäkringssed ska pensionsbolaget erbjuda arbetshälsotjänster på jämlika grunder till alla sina kunder. Det är precis vad Veritas har gjort.

Vi erbjuder alltid rådgivning vid behov och allt material står fritt till våra kunders förfogande.

”Vi erbjuder alltid rådgivning vid behov och allt material står fritt till våra kunders förfogande. Dessutom genomför vi företagsspecifika projekt, såsom workshops och chefsutbildning. Vi utgår alltid från företagens specifika behov”, konstaterar Lundström.

De medel som reserverats för arbetshälsoverksamheten är behovsprövade. De styrs dit risken för nedsatt arbetsförmåga är störst. Varje bransch har sina egna utmaningar.

Också arbetsplatsens egen angelägenhet

När det uppstår ett behov att stärka arbetshälsan kan företaget på egen hand kontakta sitt pensionsbolag och ta reda på vilken hjälp som erbjuds.

”Ibland får vi förslag som vi måste avböja. Att stöda till exempel julfester eller teaterresor är beslut som måste fattas inom organisationen, medan vi fokuserar på att upprätthålla arbetsförmågan.”

Vi fokuserar på att upprätthålla arbetsförmågan.

I princip ligger arbetshälsan på arbetsplatsens eget ansvar men det är inte alltid tillräckligt. Lundström anser att pensionsbolagens arbetshälsotjänster är nödvändiga, eftersom ett effektivt samarbete bär så mycket längre.

”När man är fler experter innebär det också bredare kompetens, vilket i sin tur leder till bättre resultat. Vi bidrar med sådant kunnande som företaget normalt saknar tillgång till.”

Ofta engageras också representanter för arbetarskyddet och företagshälsovården i planeringen. Resultatet är moderniseringar och förbättringar som syftar till att främja den psykiska arbetshälsan i hela organisationen och utöka antalet effektiva arbetsår.

Läs mer om arbetshälsa.