Bra placeringsproffs har en inre glöd

Den som har en placeringsportfölj på 2,8 miljarder på sitt ansvar kan börja darra i knävecken, men för Veritas placeringsteam är det vardagsmat att förvalta stora belopp.

Placeringsdirektör Niina Bergring ansvarar för Veritas placeringsteam som består av 15 personer. Hälften av dem arbetar med fastigheter och resten sköter den övriga portföljen inklusive aktier och ränteplaceringar.

”Vi har ett litet men naggande gott team med underbara människor och starka personligheter. Vi är rätt olika sinsemellan, vilket innebär att vi diskuterar och ifrågasätter en hel del. Det är verkligen en rikedom”, berömmer Bergring.

Det som krävs av en bra arbetspensionsplacerare är enligt placeringsdirektören ett skarpt intellekt och en inre glöd. Man måste gestalta världen som ett system där allt påverkar allt och besluten tas på lång sikt. Det är också viktigt att man är stresstålig.

I slutändan innehåller portföljen endast risker. Sådant klarar man inte av om man inte kan hålla huvudet kallt.

”Vår värld är flerdimensionell, och i slutändan innehåller portföljen endast risker. Sådant klarar man inte av om man inte kan hålla huvudet kallt.”

Att förutspå framtiden

Placeringsteamets vardag består till en stor del av forskningsarbete. Var och en har sitt eget ansvarsområde och fria händer att göra analyser.

”Vi forskar i framtiden. Vi kombinerar små korn av kunskap, drar slutsatser, följer stämningarna på marknaden och förutspår risker”, förklarar Bergring. 

Allt arbete är givetvis inriktat på att de placeringsobjekt som valts ska vara bra och lönsamma. Enligt solvensbestämmelserna måste pensionsbolagen på lång sikt uppnå en realavkastning på minst 3,5 procent per år.

”Eftersom placeringarna måste ge avkastning kan pensionsbolagens placeringsteam aldrig ligga på latsidan. Bolagen konkurrerar ständigt med varandra och alla försöker få en så bra avkastning som möjligt på sina pensionsmedel. Detta är en styrka i vårt system!”

Nyckelordet är ansvar

I samband med placeringar talas det ofta om att de bör vara etiska. Bergring och hennes team har valt en annan approach.

”Etisk kan betyda en sak för en person och något annat för en annan. Vi måste representera ett sampel av hela den finländska befolkningen så vi talar hellre om ansvar."

Därför bedöms och analyseras varje placeringsobjekt med sina risker och möjligheter med fokus på deras ansvarsfullhet. I bakhuvudet finns hela tiden vetskapen om att en del av Finlands sociala trygghet sköts med placeringarna.

Ingen får eller behöver ensam axla hela ansvaret. Vi gör det här tillsammans.

Helhetsansvaret för placeringsportföljen har i Veritas lagts på hela placeringsteamet trots att var och en har sina specialområden. Samarbetet gör den tunga bördan lättare.

”Vi arbetar hårt för att säkerställa ett hållbart pensionssystem, men ingen får eller behöver ensam axla hela ansvaret. Vi gör det här tillsammans.”

2016_sijoitustiimi-700.jpg
Veritas placeringsteam Niina, Minna, Veronica, Ilona, Harri, Jarkko, Jaana, Ville, Peter och Kim. Outi, Susanne, Olli, Petri och Antti saknas på bilden.

Läs också: Fem fakta om arbetspensionsplacering