Det viktigaste i introduktionen av nyanställda är känslan

På Veritas ger man introduktionen mycket tid. Målet med introduktionsprogrammet är att kasta ljus över branschens särdrag och framför allt att få nykomlingen att känna sig som en i gänget.

Ekonomie magister Timo Eirola började som riskanalytiker på Veritas i maj.

”Jobbet har varit trevligt och månsidigt. Jag får utnyttja min kompetens och ständigt utvecklas i mitt arbete”, berättar Eirola.

Eirola gick raka vägen från skolbänken till arbetslivet, och han har fått ägna de första månaderna åt att bekanta sig med jobbet och arbetsplatsen. Han har en omfattande befattningsbeskrivning och mycket att lära sig, men bitarna faller på plats en efter en.

”Jag tycker att det viktigaste för en nyanställd är att känna sig välkommen och att få de färdigheter som behövs i jobbet. På Veritas har man lyckats bra i båda avseenden.”

Kurser och kafferaster ger inblick i företagskulturen

Eirolas introduktionsperiod har bland annat innefattat en särskild introduktionsdag, åtskilliga introduktionsmöten och en kurs i lagstadgad pensionsförsäkring.

”Kursen och mötena gav mig en bra helhetsbild av arbetspensionsbranschen och av Veritas. Mer ingående vägledning har jag fått av vår riskhanteringschef under arbetets gång”, säger Eirola.

Det sker en hel del introduktion också utanför de officiella mötena: i korridoren, på lunchrasten eller vid en kaffekopp i samtal med sina medarbetare.

”Jag har blivit väl bemött och får råd och instruktioner direkt när det behövs. Hela tiden lär jag mig känna mina kollegor bättre, särskilt här i min egen våning, och det ger mer innehåll åt arbetsdagen.”

Nytt arbete, nya utmaningar

Timo Eirola

När man byter jobb kan det innebära stora förändringar även inom andra livsområden. Eirola, till exempel, flyttade hela vägen från Jyväskylä till Åbo efter sitt nya jobb.

”Jag kom till Åbo med mina väskor på söndag, och började jobba på måndag. Den första utmaningen bestod i att hitta den rätta vägen hemifrån till jobbet”, skrattar Eirola.

Som tur var gick det utan problem att hitta det ståtliga kontoret vid Aura å. Den nya hemstaden börjar bli bekant, likaså arbetsplatsen.

”Nu känns det redan som att jag är en del av Veritas.”

Nyckelord