Företagarna slarvar ofta med företagshälsovården

Företagshälsovården är lagstadgad för arbetstagare, men frivillig för företagare. Därför låter många företagare bli att skaffa sig företagshälsovård trots att FPA ersätter en del av kostnaderna.

När man försummar att skaffa företagshälsovård kan det bero till exempel på okunnighet, kostnader eller på att det är svårt att gestalta situationen som helhet.

”Här måste vi få en ändring. Ingen orkar fortsätta frisk och kry en hel lång arbetskarriär om hälsovårds- och rehabiliteringstjänsterna är obefintliga”, säger verkställande direktör Mia Vanhatalo från sjukhuset KristinaMedi.

Pruta inte på skyddet

Vanhatalo har personlig erfarenhet av företagarens fallgropar. När hon en gång i tiden grundade en egen firma skaffade hon ingen företagshälsovård.

”Jag var en typisk ensamföretagare: en medelålders kvinna som när arbetsplatsen är hotad grundar ett företag för att inte bli arbetslös.” 

Egentligen saknade hennes företag verksamhetsförutsättningar men Vanhatalo ville inte flytta efter jobb. Därför gjorde hon på samma sätt som tusentals andra företagare – gallrade bort det som skulle ge företaget trygghet i hopp om att kunna spara.

Det är många som sparar in på sitt eget skydd trots att särskilt mikroföretagare borde ställa hälsan i främsta rummet.

”Det här är ett bekymmersamt fenomen. Det är många som sparar in på sitt eget skydd trots att särskilt mikroföretagare borde ställa hälsan i främsta rummet. Om man själv blir sjuk eller utmattad går firman omkull med en gång. Då har man åtminstone inga inkomster längre.”

Fokusera på förebyggande insatser

Numera arbetar Vanhatalo med företagshälsovård och uppmuntrar företagarna att värna om sin fysiska och psykiska arbetsförmåga.

”Akut sjukvård är bara en liten del av företagshälsovårdstjänsterna. Enigt min åsikt lönar det sig att fokusera på förebyggande insatser och på att upprätthålla hälsan.”

Inom den förebyggande företagshälsovården stöds och kontrolleras arbetsförmågan redan innan hälsan börjar svikta. Till exempel diabetes eller blodtrycksproblem kan man lägga märke till i ett tidigt skede.

”Även närings- och fysioterapeuter eller arbetspsykologer kan hjälpa företagaren att orka. Dessa experter ger också råd om hur man ska gå vidare om man behöver särskilt stöd för rehabilitering.”

Besiktar du bilen eller dig själv?

Vanhatalo gissar att företagare lämnar sig utan för företagshälsovården också därför att de inte tror att tråkiga situationer drabbar dem själva. Hon anser att företagshälsovården är nödvändig, i synnerhet i och med att arbetskarriärerna blir allt längre.

Ju längre en sjukdom får härja utan att man lägger märke till den eller får vård, desto dyrare blir den.

”Varje år besiktar vi snällt bilen trots att det kostar pengar, men själva går vi på hälsokontroll först när vi är halvdöda. Ju längre en sjukdom får härja utan att man lägger märke till den eller får vård, desto dyrare blir den.”

Läs mer om företagarens arbetshälsa och rehabilitering.