Inlärningsstigen hjälper den anställda att hänga med i svängarna

Yrken och arbetsuppgifter förändras i en allt mer hisnande takt. Därför måste också de anställda erbjudas en chans att utvecklas så att det egna kunnandet och arbetets krav hålls i balans. Var och en måste rita upp sin egen inlärningsstig.

På Veritas börjar den anställdas inlärningsstig ta form så fort bläcket har torkat på arbetsavtalet. Först ut är inskolningsprogrammet. Det innebär att den anställda bekantar sig med branschen, arbetsplatsen och de egna arbetsuppgifterna.

”Inskolningsprogrammet stöder allas inlärning oberoende av ålder eller i vilket skede av karriären man är”, säger personalspecialist Sonja Lillhonga.

Senare kan man fördjupa sin yrkesmässiga kompetens på interna och externa utbildningar. Personalens kunnande kartläggs också regelbundet och individuella utvecklingsplaner leder var och en i rätt riktning.

Gröngölingar och gamla rävar går väl ihop

Något egentligt program för åldersledarskap har Veritas inte. Chefsarbetet bygger i vilket fall som helst på individuellt ledarskap, och därför finns det inte behov för ett särskilt program.

”Vi talar hellre om åldersinställning eller åldersmedvetenhet. Det väsentliga är att förstå i vilket livsskede den anställda befinner sig och hur arbetsgivaren bäst kan stöda henne eller honom just nu”, konstaterar Lillhonga.

För tillfället har Veritas 170 anställda vars ålder varierar mellan 20 och 65 år.

Eftersom var och en har egna utvecklingsbehov och intresseområden varierar också inlärningsstigarna. En del kör på med full fart medan andra väljer en lugnare omväg. Utvecklingssamtalen fungerar som vägskyltar på färden.

Vem är rädd för utvecklingssamtal?

Utvecklingssamtalet har ett motstridigt rykte i det finländska arbetslivet. Om det används på rätt sätt är det ändå ett värdefullt redskap för kartläggning av kunnande och för ledarskap. Det viktigaste är att man kan tala öppet och att samtalet är konfidentiellt.

”Hos oss träffas chefer och anställda två gånger per år och pratar om styrkor, vad arbetet betyder samt om kort- och långsiktiga målsättningar”, berättar Lillhonga.

Vid sidan av utvecklingssamtalen kommer ledarskapet givetvis även fram i den dagliga kommunikationen.

”Den närmaste chefen är närvarande i vardagen och strävar efter att hålla lågan för arbetet brinnande och upprätthålla den anställdas engagemang i jobbet.”

När motivationen och kunnandet är i skick har den anställda inspiration att utveckla sig själv och sitt arbete. Hon eller han har också goda resurser för att fortsätta sin karriär efter den lägsta pensionsåldern.