Mot ett bättre arbetsliv

Veritas och Näringslivets centralförbund har ordnat ett seminarium för åldersrelaterat ledarskap i syfte att ta fram metoder för längre och bättre arbetskarriärer. En ny attityd krävs av både chefer och medarbetare.

Tanken bakom åldersrelaterat ledarskap är att man ska fästa uppmärksamhet vid egenskaper och behov hos anställda i alla åldrar. Samtidigt försöker man höja sysselsättningsgraden samt förbättra arbetslivets kvalitet och produktiviteten.

”Vi talar om åldersrelaterat ledarskap som lätt för tankarna enbart till de äldsta åldersgrupperna. Å andra sidan talar vi om arbetslivscykeln – precis som om karriären obönhörligen skulle vända nedåt mot slutet. Kanske det finns anledning att uppfinna någon ny term”, säger Jan Schugk från Näringslivets centralförbund, som öppnade seminariet.

Vad man än anser om terminologin så är en sak klar: på våra arbetsplatser kommer i fortsättningen att finnas allt flera människor i olika ålder, och de ska alla ledas på ett sätt som passar just deras livssituation.

45 år utanför arbetslivet

Ännu på 1980-talet var man på pension i genomsnitt cirka 9 år. Numera varar pensionstiden i genomsnitt cirka 20 år. Livslängden ökar hela tiden, men arbetskarriärens längd stampar nästan på stället.

”Hur ska det gå för välfärdsstaten, om majoriteten av medborgarna står utanför arbetslivet? Samhällsbåten måste ha tillräckligt många roddare i förhållande till dem som ännu inte eller inte längre kan delta”, beskriver Schugk.

Genomsnittsfinländaren lever numera 79 år medan arbetskarriärens längd är 34 år. Vi tillbringar alltså 45 år av vårt liv någon annanstans än på arbetet.

”Många är bekymrade över att de inte kommer att hinna njuta av sin pensionstid när pensionsåldern stiger. Men de här siffrorna visar att det finns tillräckligt med spelrum.”

Fokusera på kunskap, glöm fördomarna

En förutsättning för längre arbetskarriärer är bättre arbetsplatser. En medarbetare som mår bra orkar längre.

”Åldersprogrammen förbättrar arbetstillfredsställelsen. Det bästa för organisationen är att få en lämplig blandning av alla åldersgrupper som kan slå sina kloka huvuden ihop.”

 Trots de individuella skillnaderna har varje åldersgrupp också förenande egenskaper, till exempel i fråga om attityder, inlärning och kompetens.

”Vissa saker är generellt förknippade med ungdomstiden, åren då man ska få småbarn och karriär att gå ihop, eller den sena medelåldern. Men det är synnerligen viktigt att uppfattningarna om vissa åldersgrupper bygger på kunskap, inte på fördomar”, framhåller Schugk. 

Nästa seminarium om åldersrelaterat ledarskap​ som Veritas och Näringslivets centralförbund ordnar hålls i Jakobstad 19.5. Seminariet är svenskspråkigt. Läs mer i vår evenemangskalender.

20160310_ikajohtaminen-seminaari_0532.jpg
20160310_ikajohtaminen-seminaari_0683.jpg
20160310_ikajohtaminen-seminaari_0664.jpg
20160310_ikajohtaminen-seminaari_0548.jpg
20160310_ikajohtaminen-seminaari_0585.jpg
20160310_ikajohtaminen-seminaari_0648.jpg

Specialistläkare Jan Schugk, ledarskapsutbildare Tua Herrgård, expert i arbetshälsotjänster Jarna Savolainen, personalspecialist Sonja Lillhonga samt professor Alf Rehn talade på vårt seminarium om åldersrelaterat ledarskap i Åbo.