När ska jag gå i pension?

För vissa är det ett lätt beslut, andra ger det gråa hår. Det finns förstås mycket som ligger i vågskålen, men en av de viktigaste frågorna är hur stor den kommande pensionen blir.

Det är lätt att ta reda på hur mycket pension man tjänat in fram till idag. Man kan titta på sitt eget pensionsutdrag eller kontakta vår pensionsrådgivning. Men om man har jobb och lust att fortsätta är det en knepigare fråga.

Vilket är lönsammare med tanke på pensionen: att fortsätta jobba ett tag till eller börja njuta av de intjänade slantarna genast när pensionsåldern uppnåtts?

Men ett som är säkert är att pensionen blir större ju längre man fortsätter jobba.

”Det finns inget entydigt svar på detta eftersom det inte finns två helt identiska arbetskarriärer. Men ett som är säkert är att pensionen blir större ju längre man fortsätter jobba”, förklarar pensionshandläggare Mirka Salmi.

Pensionen börjar ge ränta när pensionsåldern uppnås

År 2017 träder pensionsreformen i kraft. Även efter reformen lönar det sig att fortsätta arbeta trots vissa förändringar i systemet. Den bonustillväxt som nu gäller för personer över 63 slopas och ersätts av en uppskovsförhöjning.

”Pensionen stiger om man inte lyfter den när man uppnår pensionsåldern utan flyttar fram den. För varje månad som pensionen skjuts upp ökar den med 0,4 procent. Om man skjuter upp pensionen med ett helt år blir förhöjningen 4,8 procent.”

”Och om man jobbar tillkommer förstås den pension som intjänas i arbetet, dvs. 1,5 procent på lönen per år.”

Pensionen stiger om man inte lyfter den när man uppnår pensionsåldern utan flyttar fram den.

Salmi anser att den tidigare bonustillväxten och uppskovsförhöjningen har helt olika utgångspunkter. Bonustillväxten var till särskilt stor nytta för dem som hade en uppåtgående löneutveckling och vars inkomster var som störst precis före pensioneringen. Minst nytta av systemet hade de som jobbade mindre i slutet av arbetslivet eller hade kortjobb.

”På så sätt är uppskovsförhöjningen mer rättvis, eftersom den grundar sig på hela arbetshistorian och inte endast på de sista åren. Förhöjningens belopp beror på hur mycket pension man hunnit tjäna in under sin arbetskarriär och hur länge man skjuter upp pensioneringen.”

Hjälp i beslutsfattandet

När pensionsåldern närmar sig rekommenderar Salmi att man först kontrollerar hur mycket man dittills tjänat in på sitt eget pensionsutdrag.

Därefter kan man räkna ut en riktgivande uppskattning av uppskovsförhöjningen med hjälp av formeln nedan eller kontakta vår pensionsrådgivning.

”Vi kan givetvis inte fatta beslut på någon annans vägnar, men vi kan ge råd åtminstone när det gäller pensionsbeloppet. Och vi kan ge mentalt stöd. Det är ju fråga om en av de viktigaste vändpunkterna i livet”, säger Salmi.

 

Så här uppskattar du din uppskovsförhöjning:

Antal
uppskjutna
månader efter
pensionsåldern, st.

x

0,004

x

Intjänad
pension,
e/mån*)

=

Uppskovs-
förhöjningens
belopp,
e/mån

Till exempel om pensionsåldern är 63 år, pensionen tas ut vid 63 år 10 månader och den intjänade pensionen är 1 500 euroa.
10 x 0,004 x 1500 = 60
*) Din egen intjänade pension hittar du på ditt pensionsutdrag på adressen www.arbetspension.fi.