Skomakaren måste inte bli vid sin läst

Ofta följer man bestämmelserna på arbetsplatsen utan att ifrågasätta dem, men ibland kan det vara bra att vara kärringen mot strömmen. När man kritiskt granskar gamla arbetssätt kan man finna vägen till framgång bland alla rutiner.

Mia Vanhatalo lämnade Kristinestad på 90-talet. Hon var fast besluten att skapa sig en karriär ute i världen och lämna småstaden bakom sig för alltid. Men det gick inte riktigt så: drygt tjugo år senare återvände hon till hemknutarna för att grunda det privata hybridsjukhuset KristinaMedi.

”Livet kan överraska, om man bara ger det en chans. Jag skulle vilja utmana var och en att ompröva sin egen roll och sitt eget yrke nu och då”, säger verkställande direktör Vanhatalo.

Förändring innebär möjligheter

Vanhatalo har sett många olika arbetskulturer under sina utlandskommenderingar. I det finländska arbetslivet har hon lagt märke till ett drag som hon inte har sett någon annanstans.

”Vi har ett behov av att placera varje arbetstagare i sitt eget fack och se till att han eller hon hålls där. Det här plottrandet tar så mycket tid och möda i anspråk att man inte ser helhetsbilden", konstaterar Vanhatalo.

Å andra sidan förstår hon varför man anser att skomakaren ska bli vid sin läst. Klarhet och kontinuitet ger trygghet och får livet att kännas enkelt. Men samtidigt bygger en sådan indelning upp höga murar i arbetslivet.  Hur går det om skomakaren blir arbetslös? Eller i hemlighet drömmer om en karriär som blomsterhandlare?

Jag tycker att det är trösterikt att minnas att var och en kan gå sin egen väg i stället för att trampa på i andras fotspår.

”Jag tycker att det är trösterikt att minnas att var och en kan gå sin egen väg i stället för att trampa på i andras fotspår. En visionär har det inte alltid lätt, men i grund och botten är det enkelt att ändra på saker – man bara sätter igång och gör det.”

Bli ditt eget varumärke

En annan egenskap som Vanhatalo har lagt märke till i vårt land är att vi gömmer vår kompetens. I Finland finns det gott om kunnande och resurser, såsom högskoleutbildning, välstånd, teknologi, naturresurser och sjukvård. Men vet någon annan om det?

Vi kan inte göra vårt kunnande till ett varumärke och går därför miste om många strålande tillfällen.

”Vi är lite bortskämda och tror att vi är bäst på allt här i världen. Men vi kan inte göra vårt kunnande till ett varumärke eller sälja våra produkter vidare och går därför miste om många strålande tillfällen.”

Emellanåt är det bra att ta tyglarna i egna händer. I arbetslivet finns det ledare och efterföljare, och det är upp till var och en att välja till vilken kategori man hör.

Skapa nytt och ha framgång

När facken på din arbetsplats blir alltför trånga för dina idéer, eller du vill få en ny riktning för din karriär, uppmanar Vanhatalo dig att överväga att bli företagare.

”För att driva ett företag behövs sex olika saker: marknadsföring, ekonomiskt kunnande, businessjuridik, hr-tjänster, hälsovård samt givetvis någonting unikt och eget”, räknar Vanhatalo upp.

Och om man vill få en verklig raketstart för företaget, måste man gå ännu ett steg längre. Ett framgångsrikt företag föds när de rätta människorna är på rätt plats vid rätt tid, och alla arbetar mot samma mål.