Utbildare Tua Herrgård: “All ledarskap borde vara åldersrelaterat”

Åldersrelaterat ledarskap är ett aktuellt samtalsämne, men termen är lite vilseledande. Viktigt är nämligen inte arbetstagarnas ålder utan deras livssituation.

Arbetserfarenhet och livssituation avgör hurdan handledning arbetstagare behöver och önskar sig. Tanken med åldersrelaterat ledarskap är att behandla varje arbetstagare som individ.

”All ledarskap borde vara åldersrelaterat. Då tar man hänsyn till vars och ens styrkor, erfarenheter, behov och smärtpunkter”, säger ekonomie doktor, ledarskapsutbildare Tua Herrgård.

Varje anställd ses också som en värdefull del av det gemensamma teamet. Det finns efterfrågan för både ivriga tjugoåringar och sextioåringar med järnhårt kunnande – samt för alla där emellan.

Förvara den tysta kunskapen

När arbetstagaren känner sig uppskattad och sin arbetsinsats nödvändig, mår han också bra på jobbet. Känslan av framgång motiverar att utveckla sig vidare. Inom åldersrelaterat ledarskap uppmuntras arbetstagarna att använda mentorering. Det är ett effektivt sätt att sprida den tysta kunskapen.

”Varje arbetstagare har sina egna kompetensområden som han kan föra vidare till andra. Mentorn behöver inte vara gammal, utan ställningen beror på vem som har mest erfarenheter om ämnet. Till exempel kan ett ungt IT-proffs utbilda sina äldre kollegor”, säger Herrgård.

Också arbetsgivaren drar nytta av åldersrelaterat ledarskap. När ledningen inser allas potential och sporrar till teamwork, arbetar organisationen mer effektivt.

”Expertisen stannar i företaget även om en enstaka arbetstagare går i pension, blir föräldraledig eller byter jobb. Och trivseln ökar när chefen leder individanpassat och de anställda pressas inte i samma form.”

Lång karriär kräver duktiga chefer

Herrgård tror att åldersrelaterat ledarskap är på tapeten för att man börjat prata mera om välbefinnande i arbetet.

 ”Vi lever allt längre och fortsätter också jobba en längre tid. Människorna är arbetslivets viktigaste resurs och man måste ta hand om deras välmående under hela karriären.”

Oftast är det just ledarskap som är nyckeln till en välmående arbetsgemenskap. Human och människonära ledarskap som beaktar den anställdas livssituation är ett utmärkt alternativ.

Vill du höra mera? Delta i vårt seminarium om åldersrelaterat ledarskap i Åbo 10.3. och få tips om bättre ledarskap. Evenemanget är kostnadsfritt.