Är den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen tråkig? Sakkunniga och kundorienterade försäljare blåser liv i en viktig produkt.

På Veritas företagsenhet säljs arbetspensionsförsäkringar, ArPL och FöPL, av en grupp olika människor med olika bakgrund och erfarenhet. En förenande faktor för dem alla är att de vill utnyttja sin sakkunskap för att hjälpa kunden.

Ett särdrag inom arbetspensionssektorn är att produkten är lagstadgad och immateriell och att priset är detsamma överallt. Under dessa förhållanden är det bra att veta hur man kan skilja sig från mängden, och Veritas kontaktchefer gör detta med hjälp av sin serviceinriktning och sakkunskap.

Utmaningen ligger i att alla företag redan har denna produkt, och fördelen är att alla behöver den.

Att produkten är lagstadgad och immateriell är både en utmaning och en fördel i försäljarens arbete.”Utmaningen ligger i att alla företag redan har denna produkt, och fördelen är att alla behöver den. Vårt arbete består i att hos kunden skapa ett behov av att vara kund hos Veritas, och det gör vi genom att profilera oss med ypperlig sakkunskap och service, genom att lyssna på kunden”, sammanfattar Nina Ek som är chef för företagsenheten.

”Vi har en produkt som kanske är lite tråkig, men i stället desto viktigare, och kring den finns ett stort mervärde som till exempel arbetshälsotjänster”, sammanfattar kontaktchef Raija Tiitola från företagsenheten.

Vilja att lösa kundens problem

Arbetet för Veritas kontaktchefer går i ett nötskal ut på att skaffa nya kunder och sköta de nuvarande, men i praktiken ingår också mycket annat i jobbet. Försäljarna lever en aktiv vardag med många kilometer bilkörning, kundmöten, avtalande om nya möten; kunderna ska tas om hand och affärer göras. Arbetet utförs självständigt som en del av teamet och en viktig del av Veritas.

Också samarbetspartnerna har en viktig roll i försäljarnas vardag. Handelsbanken, Folksam, Pohjantähti och Aktia är samarbetspartner för Veritas företagsenhet. Försäljarna anser att samarbetet med partnerna är värdefullt och underlättar både deras och kundernas vardag.

Det är viktigt att fråga kunden hur det går och få information som kan underlätta verksamheten för just denna kund.

”I det här arbetet har man en viktig roll som lyssnare”, säger kontaktchefen Otto Åman. ”Det är viktigt att fråga kunden hur det går och få information som kan underlätta verksamheten för just denna kund", fortsätter han. Veritas försäljare besöker sina kunder med en hjälpande attityd.”Det känns bra att kunna hjälpa kunden. Vi är genuint entusiastiska och intresserade av nya företag och företagare och deras situation”, säger kontaktchefen Jarmo Rastas.

Kontaktcheferna anser att försäljningsarbetets bästa sida är att de får träffa olika människor, och mänskliga kontakter generellt. Arbetet är omväxlande men kräver disciplin och rutiner för att det ska löpa. Man får inte bli modfälld om man avvisas, och man måste tro på sig själv och sin produkt. Det är ingen självklarhet att kundmöten kan ordnas utan man måste arbeta för dem. Man måste vara ihärdig och redo att möta ledarna för olika företag och olika slags företagare. Dagarna kan bli långa men allt detta gör arbetet intressant eftersom man måste utmana sig själv och förtjäna kundens förtroende.

Kunden är viktigast

Företagsenhetenschef Nina Ek säger, att människorna i hennes team är mycket engagerade i sitt arbete och empatiska mot sina kunder. Detta märks också i att företagsenheten är en viktig resurs för Veritas: ”Vi står för över hälften av Veritas försäljning och det sporrar oss vidare”, säger Nina.

Våra kunder talar positivt om oss med sina egna affärsbekanta och styr på så sätt nya kunder till oss. Det är den bästa responsen man kan få i försäljningsarbetet.

År 2016 körde Veritas företagsenhet totalt 143 022 km till sina kunder och var på resa sammanlagt 162 dagar. Hittills i år har de träffat 1779 kunder och gjort upp 361 affärer. Ninas team träffar samma kund cirka 3-4 gånger innan affären är klar.

”Våra kunder talar positivt om oss med sina egna affärsbekanta och styr på så sätt nya kunder till oss. Det är den bästa responsen man kan få i försäljningsarbetet”, sammanfattar Nina.

veritas-myynti-ryhma-640.jpg

Veritas företagsenhet: Eeva, Jarmo, Kim, Raija, Vesa, Otto, Miikka, Juha-Matti, Hannu, Tom, Nina E. och Nina H.