Bokföringsbyrån som företagarens partner på många plan

När Markku Larsen var yngre sysslade han med musik och var intresserad av beskattning och bokföring. Intresset för räkenskaper höll i sig under årens lopp och 1994 grundade Markku bokföringsbyrån Larsen & Co, som sköter sina kunders räkenskaper. De gör ett bra jobb, och nu ett par decennier senare kan han konstatera att han träffat rätt i sitt yrkesval. Larsens byråer i Kajsaniemi och Gräsviken i Helsingfors är mycket mer än bara bokföringsbyråer: kunden får stöd i allting som har att göra med ekonomiska intressen.

Många år tillsammans återspeglar ett kvalitativt samarbete

Två av de mest trogna kunderna hos bokföringsbyrån Larsen & Co är Veijo Votkin Oy, som sysslar med partihandel med kött, och schaktningsföretaget Maamark Oy. Även de övriga relationerna präglas av långvarighet, stabilitet och förtroende och också Veritas har en lång gemensam historia med Larsen. Larsen & Co har varit kund hos Veritas i över 30 år. Under den tiden har kontaktpersonen på Veritas bytts ut endast två gånger, båda gångerna på grund av pensionering. Larsen har inte haft några planer på att byta till en annan partner: ”Vi kan byta arbetspensionsbolag bara om man kan garantera att vi får hålla kvar samma kontaktperson de följande 10 åren”, skrattar Markku.

Vi kan byta arbetspensionsbolag bara om man kan garantera att vi får hålla kvar samma kontaktperson de följande 10 åren.

När kontaktpersonen är densamma hela tiden blir det lättare att sköta ärenden och samarbeta. ”Vi kan lita på att allting blir bra skött. Det är viktigt.” Då byrån under 30 år haft endast tre kontaktpersoner står det klart att det gynnar båda parterna. ”Det att Veritas är litet är bara bra, för då får vi ha att göra med samma personer, informationen löper smidigt och vi hålls uppdaterade. Det är lättare för kunden på så sätt. Veritas känner oss och vi känner Veritas. Det ömsesidiga förtroendet driver samarbetet framåt”, säger Markku.

Kunderna och personalen värdesätts

Larsen & Co strävar efter att jobba med sådant som är viktigt för kundens affärsverksamhet. Markku besöker kunderna för att sätta sig in i deras verksamhet och förstå den bättre. ”I bästa fall är bokföringsbyrån kundens partner på många plan. Det är precis det vi är. Vi finns här för människorna”, säger Markku.

I bästa fall är bokföringsbyrån kundens partner på många plan. Det är precis det vi är. Vi finns här för människorna.

Larsen & Co är en flexibel och kompetent organisation med kunskaper i tyska som specialitet. Bokföringsbyrån har ett modernt arbetsgrepp och vill utvecklas planmässigt i takt med omvärlden. Att vara öppen för nya intryck och också kunna se en bit in i framtiden är en fördel i branschen. ”Bokföring i sig är väldigt enkelt: man lägger de gula klossarna i den gula lådan, de blå klossarna i den blå lådan och så vidare. Det verkliga kunnandet kommer fram i andra frågor”, beskriver Markku.

Bokföring i sig är väldigt enkelt: man lägger de gula klossarna i den gula lådan, de blå klossarna i den blå lådan och så vidare. Det verkliga kunnandet kommer fram i andra frågor.

Företaget vill inte bara hålla kvar sina kunder utan också sina duktiga anställda. Larsen & Co är en gemenskap och de anställda får delta i ändringar och beslut. ”Arbetet ger energi när gänget är duktigt”, konstaterar Markku.

Mod, idé och kunnande behöver en sparringpartner

Larsen har också många företagare bland sina kunder. ”Företagarna ringer oss när de inte vet vad de ska göra”, berättar Markku. Med företagaren går man bland annat igenom bokföringen, utreder vilka försäkringar som behövs och hur indrivning går till, funderar över finansieringsfrågor och fastighetsanskaffning och till och med sociala medier. Bokföringsbyrån vill hjälpa företagaren på ett heltäckande sätt. ”Vi kan hjälpa företagarna med allting”, säger Markku Larsen.

Vi kan hjälpa företagarna med allting.

Enligt Markku måste en företagare framför allt ha mod att försöka, men behöver också en idé och praktisk kompetens. Dessutom är det bra om företagaren har en sparringpartner. Det är just denna roll som bokföringsbyrån Larsen & Co tagit till sig.

Företagarens bokföring och skydd i skick

I Finland finns det många småföretagare vars bokföring även ur bokföringsbyråns synvinkel borde kunna lättas upp och förenklas. Enligt Markku är systemen en utmaning för småföretagarna. Deras bokföring är vanligen enkel: de har bara inkomster och utgifter. En lättare bokföring skulle också vara en lättnad för nya företagare och på så sätt sänka tröskeln för att grunda företag.

Som bokföringsbyrå ser Larsen & Co också till företagarens grundtrygghet. Det lönar sig för i synnerhet företagare med familj att se till att familjens försörjning är tryggad om det händer företagaren själv något. I fråga om försäkringar är FöPL-försäkringen viktig i företagarens liv redan före pensionsåldern. På FöPL-arbetsinkomsten grundar sig nämligen företagarens moderskaps- och faderskapspenning, föräldrapenning, sjukdagpenning samt utkomstskydd för arbetslösa och till sist själva ålderspensionen. En bra bokföringsbyrå kommer ihåg att ta upp även dessa frågor med sina kunder.