Den partiella förtida ålderspensionen väcker stort intresse – pensionsrådgivarna hjälper med pensionsplanerna

Den pensionsreform som trädde i kraft i början av året har väckt stort intresse för den nya pensionsformen. Den partiella förtida ålderspensionen ersätter den tidigare deltidspensionen och öppnar nya möjligheter för de sista åren i arbetslivet.

Den partiella förtida ålderspensionen gör det möjligt att fortsätta arbeta, sluta arbeta eller arbeta mindre vilket innebär en smidigare övergång från arbete till pension och gör det lättare att förlänga tiden i arbetslivet.

Mirka Salmi och Pirta Toivonen vid pensionsrådgivningen på Veritas berättar att intresset för den partiella förtida ålderspensionen blev uppenbart redan för ett år sedan, då många tog kontakt för att höra om den partiella förtida ålderspensionen verkligen blir av och planerade att ansöka om den nya pensionsformen så fort som möjligt.

 ”Våra pensionsrådgivare hjälpte redan i fjol kunder att räkna ut hur mycket den partiella förtida ålderspensionen påverkar den slutliga pensionen och vilket alternativ som är bättre i kundens situation, partiell förtida ålderspension eller deltidspension.”

 ”Våra pensionsrådgivare hjälpte redan i fjol kunder att räkna ut hur mycket den partiella förtida ålderspensionen påverkar den slutliga pensionen och vilket alternativ som är bättre i kundens situation, partiell förtida ålderspension eller deltidspension”, förklarar Pirta.

I år har den nya pensionsformen redan ersatt deltidspensionen helt och hållet, men i vissa fall har personer som beviljats deltidspension varit intresserade av att övergå till partiell förtida ålderspension. När ansökningsblanketten för den partiella förtida ålderspensionen publicerades i månadsskiftet november–december 2016 hade förfrågningarna om pensionsformen redan samlats på hög.

Också ur pensionsrådgivarnas synvinkel är den partiella förtida ålderspensionen ett lättare arrangemang än deltidspensionen i och med att den kräver mindre övervakning och uppföljning av att villkoren uppfylls. Veritas beviljade i januari partiell förtida ålderspension åt 31 personer. Under januari mottogs 70 ansökningar.

Även företagare kan beviljas partiell förtida ålderspension och av de positiva besluten om partiell ålderspension gäller ungefär hälften företagare. Den allra första kunden vid Veritas som beviljas partiell förtida ålderspension är en manlig företagare som bestämde sig för att lyfta hälften av sin intjänade arbetspension från och med 1.2.2017.

”Den partiella ålderspensionen är ett bra alternativ till exempel för personer som har en varierande arbetsinkomst och den är också ett stöd för att stanna kvar längre i arbetslivet när pensionsåldern närmar sig.”

Enligt våra pensionsrådgivare Mirka och Pirta har kunderna varit intresserade av och ivriga över den partiella förtida ålderspensionen, även om ärendet inte är aktuellt för dem just nu. Den publicitet som pensionen fått har lett till att pensionsrådgivarnas telefoner har ringt ideligen, och frågorna om den nya pensionsformen är många. ”Många har ett behov av flexibilitet och det är precis vad den partiella förtida ålderspensionen kan erbjuda. När man har ansökt om utbetalning av partiell förtida ålderspension har man större frihet att planera hur man vill ha det”, sammanfattar Mirka.

”Vi är ännu i startgroparna så det är svårt att bedöma om intresset för den partiella förtida ålderspensionen kommer att öka ytterligare, eller om den första ivern småningom avtar, men jag tror nog att det här pensionsslaget kommer att hitta sin målgrupp”, säger Pirta. ”Den partiella ålderspensionen är ett bra alternativ till exempel för personer som har en varierande arbetsinkomst och den är också ett stöd för att stanna kvar längre i arbetslivet när pensionsåldern närmar sig”, konstaterar Mirka och Pirta.

”Det är särskilt viktigt att räkna ut pensionsbeloppet på förhand så att det pensionsbortfall som följer av den partiella ålderspensionen inte kommer som en överraskning.”

”Det är särskilt viktigt att räkna ut pensionsbeloppet på förhand så att det pensionsbortfall som följer av den partiella ålderspensionen inte kommer som en överraskning”, påpekar Mirka. Den partiella förtida ålderspensionen gör det möjligt att lyfta en fjärdedel eller hälften av den intjänade arbetspensionen när man har fyllt 61 år. Det finns inga andra kriterier för pensionsformen och därför är den också ett lockande alternativ för många.

Om man av någon orsak ångrar pensionsbeslutet kan man återkalla den partiella ålderspensionen inom tre månader från att den beviljats.

Veritas pensionsrådgivare hjälper gärna med att kartlägga sina kunders pensionsärenden. Ta kontakt!