En arbetshälsospecialist möter kunder med ryggsäcken full av kunskap och känsla för situationen

God arbetshälsa är summan av många olika faktorer. Arbetshälsan påverkas av bland annat ledarskapet, yrkeskunskapen, arbetssäkerheten och arbetsklimatet.

Ekonomie magister Minna Bliss, 40, har arbetat som arbetshälsospecialist vid Veritas sedan sommaren 2016. När Minna möter sina kunder gäller det utveckling av arbetshälsan, och då bär hon med sig en ryggsäck full av kunskap och känsla för situationen.” Det gäller att ta upp rätt fråga vid rätt tidpunkt och kunna sätta in sig i kundens situation.”

Minna anser att en arbetshälsospecialist måste ha en inre glöd: ” Man måste ha entusiasm och passion för att vilja hjälpa och få också andra att inse hur viktig arbetshälsan är.” På Minnas område har man också nytta av att kunna motivera och argumentera.

” Man måste ha entusiasm och passion för att vilja hjälpa och få också andra att inse hur viktig arbetshälsan är.”

Minna är aktiv i sitt arbete bland kunderna.” Det bästa är att få arbeta tillsammans med sina kunder och ha möjlighet att bekanta sig med olika organisationer och deras verksamhetsmodeller.” Att ständigt kunna se saker ur nya synvinklar och lära sig nytt är enligt Minna stora plus i hennes arbete. Det är viktigt att inse betydelsen av ett gott förarbete och självledarskap så att man har kontroll över arbetet och allt löper smidigt när man är ute och reser. Man måste vara grundlig och systematisk, beskriver Minna.

En välmående arbetsgemenskap bryr sig om varandra

Människan är en helhet och det behövs olika metoder för att leda olika helheter. Man måste kunna vara sig själv på arbetsplatsen, säger Minna, och framhåller hur viktigt det är för arbetshälsan att man känner arbetskamraterna och kan bygga upp ett förtroende. I ett välmående arbetskollektiv är människorna öppna och vågar tala om sina problem.

Det viktigaste är att man kan ta itu med problemen i tid så att tiden i arbetslivet kan förlängas och risken för arbetsoförmåga kan förebyggas.” Vi måste våga bry oss om varandra på riktigt”, sammanfattar Minna.

Vi rekryterar till våra arbetshälsotjänster. Läs mer.

 

Nyckelord