Företagaren och moderskapspenningen — även en företagare kan vara mammaledig

Glada familjenyheter kan väcka många frågor hos den blivande företagarmamman. Hur kan jag vara både företagare och mamma? Kan företagare vara mammalediga? Får företagare moderskapspenning?

Taru Hietakangas från Ilmola blev mammaledig från sitt företag i lantbruksbranschen för några månader sedan. Övergången från företagare till mamma på heltid gick bra. ”Det var kanske lättare för mig än för många andra, eftersom mitt företagande inte följer någon traditionell modell. Jag har jobbat och utfört en del av tjänsterna för ett annat större företag, och då har jag inte såsom många andra företagare varit tvungen att fundera på till exempel hur jag ska behålla mina kunder.”

Även Christel Wedenberg (i bilden), expert vid Veritas Pensionsförsäkring, har märkt att företagets bransch inverkar i hög grad på hur mammaledigheten slutligen utformas. ”En del beslutar sig för att jobba ett par dagar i veckan för att hålla kvar sina kunder. Andra har en anställd eller en företagarkollega som tar över uppgifterna. Och så finns det också de som absolut vill jobba för fullt. Lösningarna är naturligtvis mycket individuella.”

Företagaren kan påverka beloppet av sin moderskapspenning via sin FöPL-försäkring

Under mammaledigheten ska man också klara sig ekonomiskt. Wedenberg berättar att medan en arbetstagares moderskapspenning grundar sig på lönen, bygger företagarens moderskapspenning på den arbetsinkomst som fastställts i FöPL-försäkringen. Man kan alltså säkerställa ett bra skydd genom att hålla FöPL-inkomsten på rätt nivå.

Företagarnas föräldrapenningar grundar sig på den vid senaste beskattning fastställda FöPL-arbetsinkomsten. Om företagaren blir föräldraledig 2017 granskas FöPL-arbetsinkomsten för 2015. Bidraget är grovt taget cirka 70 procent av arbetsinkomsten och betalas för vardagar.

”Företagarnas föräldrapenningar grundar sig på den vid senaste beskattning fastställda FöPL-arbetsinkomsten. Om företagaren blir föräldraledig 2017 granskas FöPL-arbetsinkomsten för 2015. Bidraget är grovt taget cirka 70 procent av arbetsinkomsten och betalas för vardagar.”

Om FöPL-arbetsinkomsten för de senaste sex månaderna överstiger arbetsinkomsten enligt beskattningen med minst 20 procent kan man ansöka hos FPA om att moderskapspenningen beräknas utifrån den i stället.

Taru Hietakangas minns att försäkringsrådgivaren tipsade om FöPL-arbetsinkomstens inverkan på moderskapspenningen när hon startade sitt företag 2015. ”När det stod klart att vi skulle få barn räknade jag och min man ut hur stor moderskapspenningen blir med olika FöPL-arbetsinkomster. Samtidigt som vi ändrade företagsform, från firma till kommanditbolag, höjde jag min FöPL-inkomst till en mer realistisk nivå. Genom FöPL-arbetsinkomsten kan företagaren själv påverka beloppet av sin moderskapspenning.”

När det stod klart att vi skulle få barn räknade jag och min man ut hur stor moderskapspenningen blir med olika FöPL-arbetsinkomster. Samtidigt som vi ändrade företagsform, från firma till kommanditbolag, höjde jag min FöPL-inkomst till en mer realistisk nivå. Genom FöPL-arbetsinkomsten kan företagaren själv påverka beloppet av sin moderskapspenning.

Företagare kan återgå till arbetet mer flexibelt än arbetstagare

En del företagare kan inte, och en del vill inte, lämna sitt företag helt under mammaledigheten. Företagaren har också friheten att återgå till sitt arbete precis när det passar henne bäst och i den takt som känns rätt. Arbete minskar dock vanligen moderskapspenningen.

”På söndagar och söckenhelger får man jobba obegränsat, för moderskapspenning betalas bara för vardagar. Om man jobbar på vardagar sjunker företagarens moderskapspenning för de dagarna till minimum”, säger Christel Wedenberg.

Om arbetet är mycket sporadiskt eller man helt håller sig borta från arbetsplatsen behöver man inte betala FöPL-avgifter under sin mammaledighet. Företagaren ska då själv avsluta sin försäkring. Om man jobbar så att arbetsinsatsen motsvarar minst 7 650 euro om året behövs en FöPL-försäkring.

”Vanligen jobbar man mindre än normalt under mammaledigheten, och därför kan också FöPL-arbetsinkomsten vara lägre än annars. Då är också avgifterna lägre.”

Taru Hietakangas vardag kretsar just nu så intensivt kring barnet som är ett par månader gammalt att hon inte ens tänkt på återgången till arbetet. ”Ännu skulle jag inte ens kunna arbeta, men kanske jag i något skede kan börja som avbytare och inhoppare”, funderar Hietakangas.

  • Moderskapspenning betalas för 105 vardagar, dvs. cirka fyra månader.
  • Efter moderskapspenningen kan man få föräldrapenning för 158 vardagar, dvs. cirka sex månader. Föräldrarna kan dela upp föräldrapenningsperioden på önskat sätt.
  • Faderskapspenning betalas för 54 vardagar, dvs. cirka nio veckor, varav 1–18 vardagar får tas ut samtidigt med moderskapspenningen.
  • Efter föräldrapenningen kan man få hemvårdsstöd tills barnet fyller tre år.

Källa: www.kela.fi

På företagarens FöPL-försäkring grundar sig förutom moderskaps- och faderskapspenningen också företagarens föräldrapenning, sjukdagpenning, utkomstskydd för arbetslösa och ålderspension.

Närmare uppgifter om FöPL-försäkringen