God kundbetjäning är en del av Veritas identitet

Tre år i rad har våra kunder enligt Taloustutkimus branschspecifika kundtillfredsställelseundersökning uppskattat vår service till branschens bästa. Särskilt starka är vi i sakkunnighet, tjänstvillighet och att hålla våra löften.

Enligt direktör Kaisa Forsström har samtliga av dessa tre kundtillfredsställelsefaktorer en lång tradition i Veritas.

”Serviceanda och problemlösning återspeglar andan i huset, de är en del av vår identitet. Vi är vana att tänka på saker också ur en liten kunds synvinkel.”

Tjänstvilligheten har sina rötter i ett starkt kunnande. Kunden har en egen kontaktperson som sköter både företagarens egna och de anställdas pensionsärenden. Pensionsrådgivningen handleder motsvarande i frågor som berör pensionsskyddet.

”Kompetens ger säkerhet. Då vi ännu lyft kunden och hans behov i centrum av verksamheten har vi en fin helhet att bygga på. Jag är stolt över vår personal som ser det som en hederssak att ge kunden service av toppkvalitet; vi lovar inte saker vi inte kan hålla, och de löften som vi ger, håller vi.”

Nya möjligheter föds när omvärlden ändrar

I en värld där digitaliseringen ökar i ett allt snabbare tempo, kommer skräddarsydd personlig betjäning att nå ett helt nytt värde.

”Vi bygger en trygghet som sträcker sig över generationer. Även om vi skulle digitalisera alla processer som sker i bakgrunden, kan man inte ersätta rådgivning som sker ansikte-mot-ansikte. Kunden kan välja mellan olika sätt att sköta sina ärenden beroende på servicebehovet.”

Alla kundbemötanden ska ha en gnutta mänsklighet – personlig kontakt – i sig.

”Varje kundkontakt är betydelsefull, kanalen i sig är inte viktig. Vi vill skapa för våra kunder de bästa möjliga förhållandena för att de ska kunna koncentrera sig på det som är väsentligt för dem, det egna arbetet och företagarverksamheten. Vår uppgift är att ta hand om pensionsskyddet.”

Kontinuerlig utveckling tryggar kvaliteten

Tre första placeringar i rad ställer målen högt.

”Vi förnyade vår organisation i årsskiftet och nu finslipar vi servicehelheterna. Vi vill skapa det bästa tilläggsvärdet för våra kunder också i fortsättningen.”

För att en organisation effektivt ska kunna svara på de olika kundgruppernas specialbehov måste organisationen och dess verksamhetssätt leva.

”Vi har nog som mål att vara nummer ett i kundbetjäning också i fortsättningen. Varje kundkontakt är en viktig mätare för oss. Vi kommer inte att vila på lagrarna, världen ändras och därmed också sätten att betjäna kunden.”