Hur går det med pensionsreformen?

Pensionsreformen trädde i kraft vid årsskiftet och en nyhet som väckt stort intresse är den partiella ålderspensionen.

Mirka Salmi från Veritas pensionsrådgivning berättar att intresset för den nya pensionsformen fortsättningsvis håller i sig: ”Den partiella ålderspensionen har hittat sin målgrupp och under vårens lopp har många kontaktat oss. Vi gör fortsättningsvis dagligen pensionskalkyler åt kunder om detta.”

Antalet pensionskalkyler ökade från och med årsskiftet och ända fram till april. I april började antalet kalkyler sjunka något. Denna nedgång kan också bero på helger, såsom påsk och Valborg.

Mellan januari och mars har vi vid Veritas fattat 121 beslut om partiell ålderspension. Under tiden har även vi på rådgivningen fått möjlighet att öka vårt kunnande om den partiella ålderspensionen och vi kan nu betjäna våra kunder ännu bättre. ”Vi har nu sett vilka alla aspekter som i praktiken påverkas av den nya pensionsformen och vad allt man måste beakta”, berättar Mirka.

Kunderna är medvetna om att den partiella ålderspensionen existerar, men behöver närmare information om pensionsformens detaljer och dess egenskaper samt personlig betjäning när det gäller just de egna uppgifterna och den egna situationen. Där hjälper vi.

”Kunderna är medvetna om att den partiella ålderspensionen existerar, men behöver närmare information om pensionsformens detaljer och dess egenskaper samt personlig betjäning när det gäller just de egna uppgifterna och den egna situationen. Där hjälper vi”, konstaterar Mirka.

Pensionsreformen och ivern har sedan den stora toppen i årets början planat ut något och de första annulleringarna av partiell ålderspension har också redan kommit. Nästa reform som står på tur är arbetslivspensionen. Rådgivningen har ännu bara fått några få förfrågningar om denna.

Arbetslivspensionen är avsedd för personer vars arbetskarriär har bestått av fysiskt eller psykiskt belastande heltidsarbete och vars möjligheter att fortsätta i arbetslivet har försämrats på grund av en diagnosticerad sjukdom. Den första åldersklassen som kan ansöka om arbetslivspension är personer födda år 1955. Deras pensionsålder är 63 år och 3 månader och de kan ansöka om arbetslivspension när de fyller 63 år 2018.

Vi tror inte att arbetslivspensionen kommer att bli en lika stor hit som den partiella ålderspensionen eftersom arbetslivspensionen omfattar en mindre grupp människor och kräver att flera olika kriterier uppfylls.

”Vi tror inte att arbetslivspensionen kommer att bli en lika stor hit som den partiella ålderspensionen eftersom arbetslivspensionen omfattar en mindre grupp människor och kräver att flera olika kriterier uppfylls”, säger Mirka. Hur stor den egna pensionen kommer att bli och hur man ansöker om pension är de frågor som människor mest undrar över när de kontaktar vår pensionsrådgivning. Det som kunderna särskilt uppskattar med vår rådgivning är att servicen håller hög kvalitet och är snabb.