Möt den unga företagaren som lärt sig lyssna till sig själv

En 22-åring kan veta överraskande mycket om den attityd som driver en företagare. I synnerhet om 22-åringen börjat sin entreprenörsbana redan som 8-åring.

Kalle Ulff, uppvuxen i Österbotten och son till en timmerman och en konstnär, var driven redan som barn. Energi i överflöd och drömmen om ett radiostyrt flygplan fick den lilla pojken att slå in på företagarbanan och grunda en tidning, där han och hans kompisar publicerade artiklar och sålde reklamutrymme. Det höll honom sysselsatt, gav utlopp för energin och tillfredsställde hans nyfikenhet. På den vägen är Kalle Ulff än i dag: nyfikenhet och energi driver den unga mannen framåt.

Under sex års tid gav Kalle och hans kompisar ut sin tidning och med tiden förbyttes knackandet i Word mot arbete med ombrytningsprogrammet InDesign. Samtidigt förvandlades tidningen till en reklambyrå. Den energiska pojken blev inbjuden att berätta för andra om sitt entreprenörskap och det passade den pratglada Kalle utmärkt. Inbjudningarna strömmade in och Kalle fick dela med sig av sin erfarenhet, sina idéer och framför allt sin entreprenörsanda. I dag upplever han att just det är lika viktigt som förr, att sprida entreprenörsanda.

Nytta av utmaningar

Numera leder Kalle Ulff en kreativ konsultbyrå vid namn Kick Ass Management. Han beskriver sig själv som en mycket energisk företagare som inte oroar sig för framtiden. Han berättar att både han själv och hans verksamhet har drag av galenskap och mod. Och han säger att det är energin som hjälper honom att orka långt.


Utan utmaningar skulle det vara jättetråkigt. Utmaningar leder till utveckling, och utvecklingen får aldrig stanna upp. Det allra bästa är att lära sig och att få göra sådant som är till nytta för andra. Som företagare får man vara nyfiken och undersöka saker och ting.

Enligt Kalle är företagandet krävande på alla sätt, men det tycker han också är det bästa med att vara företagare: ”Utan utmaningar skulle det vara jättetråkigt. Utmaningar leder till utveckling, och utvecklingen får aldrig stanna upp. Det allra bästa är att lära sig och att få göra sådant som är till nytta för andra. Som företagare får man vara nyfiken och undersöka saker och ting”, sammanfattar Kalle.

För en företagare suddas gränsen mellan arbete och fritid lätt ut. Så även för Kalle: ”Jag är aldrig på jobb och aldrig ledig, och jag är alltid på jobb och alltid ledig”, skrattar Kalle. ”Det är väldigt krävande men samtidigt enkelt, då båda kommer i samma paket.” Att ha mycket att göra behöver inte vara stressande om arbetet känns meningsfullt. När man är intresserad och inspirerad av det man gör orkar man också bättre.

Man måste vilja utvecklas och lära sig, och genom sin egen attityd kan man påverka många saker. ”Attityden behöver inte vara överdrivet positiv, men man måste vara öppen”, säger Kalle. Han ger också rådet att man ska försöka se saker och ting som de verkligen är – varken i ett sämre eller bättre ljus. Det lönar sig att inte genast förkasta en idé, utan i stället ge den ett försök.

Det är bra att veta hur man själv jobbar allra bäst

kalle_ulff_1_700.jpg

När man är sin egen chef är det viktigt att veta hur man själv jobbar bäst och agera efter det.

Man kan underlätta sitt eget arbete om man till exempel vet vilken tid på dygnet man är som effektivast och hur man presterar bäst. ”När man är sin egen chef är det viktigt att veta hur man själv jobbar bäst och agera efter det”, säger Kalle. ”Jag är en visuell människa och för mig är det viktigt att det jag gör tilltalar mig visuellt. Jag vill skapa en atmosfär där jag trivs och hitta min egen grej. Att hitta barnet inom sig ger också energi. Det lönar sig att lyssna till sig själv och göra sådant som gör en glad, utan att bry sig om vad andra tycker”, funderar Kalle.

Ett effektivt sätt för en företagare att ladda sina batterier är att konkret stanna upp en stund och tänka på något annat än jobb. ”Företagaren har långa arbetsdagar och ofta är det som att slå huvudet i väggen”, påminner Kalle. Själv får han behövliga pauser då han reser: ”På flygplatser och i flygplan kan jag koncentrera mig och göra mitt skapande arbete i lugn och ro. Det är också på något sätt avkopplande att titta på människor på flygplatser. Redan en kort paus från vardagen gör gott, efter det orkar man återvända till verkligheten och jobbet”, säger Kalle.

En omväg till målet är inte en misslyckad väg

I all verksamhet är det bra att ha målen klara för sig och också att ha en plan för hur de ska uppnås. ”Gör upp din egen plan för att nå ditt mål, så behöver du inte följa någon annans plan”, råder Kalle.

Samtidigt lönar det sig att vara beredd på att vid behov ändra rutten. ”Om en rutt till målet stängs av mitt under resan och man måste ta en omväg eller en ny rutt betyder det inte att man misslyckats. Det är helt okej att ta in på en ny väg mitt under en process. Man ska veta vart man är på väg, men det är inte lika viktigt att veta vilken väg man ska ta. Att avvika från sina planer är inte att misslyckas”, påpekar Kalle.

kalle_ulff_2_700.jpg

Enligt Kalles erfarenhet finns det tre faktorer som framgångsrika företagare och företag har gemensamt: förmåga, skicklighet och en brinnande iver. Den formeln för framgång medger Kalle att han tagit av fastighetsförmedlaren Kaj Björndahl. ”Om du hittat din grej och är nyfiken flyter allt sannolikt på och du orkar bättre”, säger Kalle när han funderar över de utmaningar som företagarna möter. En av företagarens utmaningar är just att orka, då arbetet och inkomsterna ligger i ens egna händer och dygnets timmar är begränsade.

Om du har hittat din grej och är nyfiken flyter allt sannolikt på och du orkar bättre.

Den unga entreprenören lyser av iver, men det krävs mer än bara en positiv attityd. Trots det kan företagaren med små medel öka sitt eget välmående och sina resurser även i en hektisk vardag. När man inte är rädd för att misslyckas kan man använda sina resurser till att utnyttja nya möjligheter. Här har var och en något att lära sig av Kalle.