Satu Karjalainen har sett livets många sidor och utnyttjar nu sin erfarenhet som företagare inom hälsa och välfärd

Satu Karjalainen började som heltidsföretagare i januari 2017. Hennes företag Turun Terveysvalmennus, som ligger vid Universitetsgatan i Åbo, hjälper människor att gå ner i vikt med hjälp av Cambridge-programmet.  Då hon bestämde sig för att bli företagare, hade hon redan en lång väg bakom sig och hade hunnit se livet i dess varierande mångfald i sina olika arbetsuppgifter. Nu omsätter hon sin erfarenhet och sin kunskap i sitt företag och sätter stort värde på sin livsresa hittills.

Vad innebär det att vara företagare

Satu Karjalainen är 41 år och sjukskötare (inre medicin och kirurgi), hälsovårdare (YH-examen) och hälsovårdare inom hälsofrämjande (högre YH-examen) samt dessutom coach för viktprogrammet Cambridge. Uppgifterna som forskningsskötare, rådgivare inom hälsa och välfärd, inom barnskyddet, som sjukskötare, hälsovårdare på barnrådgivningen och familjedagvårdare har alla rustat Satu för det hon gör nu utnyttjar sin kompetens som företagare. ”Jag vill ha ett jobb som jag själv kan utveckla och planera och där jag kan använda mig av allt det jag kan. Arbete med bara rutiner är inte min grej”, säger Satu.

Jag vill ha ett jobb som jag själv kan utveckla och planera och där jag kan använda mig av allt det jag kan. Arbete med bara rutiner är inte min grej.

Att vara företagare betyder för Satu Karjalainen frihet, att använda sig av sin kompetens och skaffa nya upplevelser. ”Jag kan besluta om min arbetstid själv, om vilka utbildningar jag deltar i, när jag har semester, var min affärslokal ligger och hur jag prissätter mina produkter.” För Satu är just det här det mest belönande med att vara företagare.

Karriärkris ledde till entreprenörskap

Satu har flera examina vilket har varit både ett plus och ett minus för att få anställning. Efter den senaste examen, högre YH-hälsovårdarexamen, föll hon så att säga mellan två stolar när det gällde att få jobb. Detta ledde till en karriärkris som i sin tur motiverade henne att bli företagare. ”Eftersom min senaste högre YH-examen endast bromsade upp möjligheterna att få anställning, var det dags att själv ta tyglarna”, säger Satu. ”Det var oerhört stressande att ta steget ut att bli företagare, men samtidigt frigörande. Det känns som att det alltid har bott en liten företagare i mig och jag tror också att jag passar bra till det. Jag vågar ta risker, vid behov skaffar jag hjälp och jag kan använda mig av min know-how. Och barnen är inte heller små längre. Jag kan alltså fokusera på företaget.”

Tidigare erfarenheter till stor nytta i företagarens vardag

”Jag har alltid krävt mycket av arbetet. Det ska ingå någonting annorlunda och krävande och man ska själv kunna påverka”, anser Satu. I början kändes företagarbanan stenig och gropig, precis som för många andra företagare. Beslut måste tas hela tiden och själv måste man bära konsekvenserna. Som företagare måste man också vara kunnig inom många områden. ”Det räcker inte med att jag kan mitt arbete som Cambridge-coach – som dessutom är ett jobb där man aldrig blir färdig. Mitt i pressen och turbulensen måste man också komma ihåg sitt eget och familjens välmående”, säger Satu.

Jag har med mina 41 år hunnit uppleva väldigt mycket. Det är en styrka. Jag förstår olika människor, deras olika berättelser och val. När jag tänker tillbaka har jag som förtagare haft nytta av alla mina tidigare jobb. Dessa erfarenheter är guld värda.

”Jag har med mina 41 år hunnit uppleva väldigt mycket. Det är en styrka. Jag förstår olika människor, deras olika berättelser och val. När jag tänker tillbaka har jag som förtagare haft nytta av alla mina tidigare jobb. Dessa erfarenheter är guld värda”, sammanfattar Satu.

Ihärdighet ger resultat

Satu ser ihärdighet som företagarens viktigaste egenskap. Därtill måste företaget vara lönsamt. Hennes uthållighet har lönat sig: i dag hjälper Satu människor att gå ner i vikt med hjälp av Cambridge-programmet. ”Redan mer än 64 % av finländarna är överviktiga eller feta. Människorna har massor av kunskap, men det är inte tillräckligt för att gå ner i vikt. Många tycker att det endast handlar om självdisciplin. Själv anser jag att det hör en hel massa annat hit också, allt från att hantera sina känslor. Om det vore lätt att ha koll på vikten och går ner i vikt, skulle vi inte behöva kämpa med det så mycket som vi gör”, säger Satu.

Satu Karjalainens tips för företagare

  • För det första måste man själv vilja bli företagare.
  • Att vara företagare är något helt annat än att vara anställd.
  • Som egenföretagare sköter du själv allt från kärnverksamheten till marknadsföring och reklam, ekonomi, beställningar, events, utbildningar osv. Många funktioner kan man lägga ut, men det kräver pengar.
  • Kom ihåg att de som ger dig råd tänker på frågan ur sitt eget perspektiv. Och i slutänden är det du som fattar besluten och står för dem.
  • Det är viktigt att se till att man själv mår bra: övervikt och dålig kondition ska man inte skaffa sig.
  • Det är också bra att gå en företagarkurs innan man startar företaget.