Vi lever i en tid av ifrågasättande

Henkka Hyppönen, flerfaldig företagare känd från TV, väckte intresset hos sina åhörare på Veritas Arbetslivsforum och fick dem att börja ifrågasätta saker. Endast detta säkerställer framgång.

Ny information tillkommer i världen i en allt snabbare takt. Henkka Hyppönen, som talade i Finlandia-huset i oktober, anser att även detta har sina risker.

Då ny information tillkommer till äldre information finns risken att den äldre informationen inte längre är giltig i dagens värld.

”Nu borde man ständigt se över sina bakgrundsantaganden. Vi måste i hög grad ifrågasätta den kunskap som under 50 års tid har utgjort bästa praxis”, berättade Hyppönen som är grundande delägare i Plus One Agency, som inriktar sig på kreativ problemlösning.

Genom att visa en världskarta från år 1154 belyste Hyppönen vad det i praktiken innebär att ifrågasätta sina egna antaganden.

”Detta är en ganska Europacentrerad och inexakt bild. Men med stor sannolikhet kan ni placera in Europa på något sätt.”

Salen fylldes av förvirring. Det gick inte riktigt att placera in Europa på den kartan.

Då Hyppönen visade en ny bild, där kartan var upp och ned, kunde man tydligt urskilja Europas konturer på kartan. Vi hade antagit att norr befann sig i övre delen av kartan.

Kreativt arbete sprider sig överallt

Hyppönen, liksom många andra forskare och teknologiexperter, påminde om att robotisering och automatisering inom några år kommer att ersätta många arbetsuppgifter. Rutinmässiga repetitiva arbeten lämnas åt maskiner.

Hyppönen ville ändå påminna om att självlärande algoritmer igen är en annan sak. De möjliggör att programmet av sig självt lär sig att lösa ännu mer komplicerade saker.

”Allt arbete som utförs av människor kommer inom 5-10 år i praktiken att vara kreativ problemlösning och kreativt arbete. Alla företag kommer alltmer att verka som superkreativa workshops gör just nu.”

Detta innebär enligt Hyppönen att människor måste älska problem. Det räcker inte längre att en sak löses snabbt och oengagerat. Man måste verkligen fördjupa sig i problemen och fundera över vad det riktiga problemet är.

Saken kan exempelvis illustreras med hur man kan gå till väga för att söka lösningar på trafikstockningar i morgonrusningen. Ska man bygga bredare vägar? Ska man gynna samåkning eller kollektivtrafik?

Det verkliga problemet är ändå att alla åker till arbetet samtidigt. Hyppönen anser att situationen kunde underlättas på arbetsplatserna. Man kunde komma överens om att börja möten exempelvis klockan 9.30 i stället för klockan 9.00.

Världen är öppen

Trots att det faktum att arbetsuppgifter försvinner också kan vara skrämmande är Hyppönen ivrig.

”Vi lever i historiens häftigaste tid. Aldrig tidigare har enskilda människor eller mindre länder och företag haft lika goda möjligheter till framgång som nu.”

Hyppönen anser att all information nu är lättillgänglig och företagen kan uppnå global framgång betydligt lättare och med mindre pengar än tidigare. Orsaken är att ryktet sprids snabbare över nätet och många digitala lösningar och tjänster är enkla att överföra.

Hyppönen använde som exempel en undersökning gjord av VTT, där forskarna odlade havtornsbär från stamceller. Vitamininnehållet var bättre i dessa bär än i bär som hade växt i naturen. Enligt forskaren Lauri Reuter smakade havtornsbären dessutom likadant som de som hade växt i naturen.

Reuter hade berättat för Hyppönen att när undersökningen sprids på Twitter eller publiceras i en vetenskaplig artikel tar investerare kontakt.

”En sådan här situation har aldrig tidigare funnits i historien. Det är alldeles otroligt. Vi är nästan skyldiga att prova vad allt vi kan åstadkomma.

Hyppönen påminde också att detta inte bara gäller föregångare inom vetenskap och teknologi. Likväl kunde en frisör bygga upp ett eget varumärke genom att utnyttja internet.

Hyppönen anser att frisören kunde beställa sina produkter från den kinesiska näthandeln Alibaba, beställa produkternas utformning från en självständig formgivare via 99designs, grunda en näthandel och börja driva en blogg.

”Frisören kunde göra sig själv till Finlands topphårstylist med en egen sajt. Jag är väldigt förvånad över att ingen tar dessa steg då denna outforskade marknad existerar. Kostnaderna för att misslyckas är så gott som minimala.”