Vi måste alla hitta passionen i vårt arbete

Niko HerlinFuturist Niko Herlin hjälper företag att trygga deras verksamhetsförutsättningar i framtiden. På Veritas Arbetslivsforum efterlyste han samma framtidssyn av de anställda.

Arbetslivet står inför väldiga ändringar, berättar futurist Niko Herlin från konsultföretaget Great Minds på onsdagens evenemang i Helsingfors. Största orsaken till ändringarna är automatisering och robotisering, vilka går framåt med rasande fart.

"Robotiseringen och automatiseringen har hunnit betydligt längre än vad många av oss vill tänka sig. Vi stöter på robotar utan att vi vet om det", berättade Herlin på Finlandia-huset.

Enligt Herlin står ingen trygg för automatiseringens inverkningar. Nästan alla rutinartade arbetsuppgifter sköts mer pålitligt och snabbare av robotar och programvara.

Programvara är bättre på att känna igen sjukdomar i magnet- och röntgenbilder och skriver bättre sport- och ekonominyheter än redaktörer. I logistikcentran leverar robotar paket snabbare än människor.

Det här är dock först en början, eftersom vi hela tiden utvecklar allt bättre och mer komplicerade program och robotar. Innan evenemanget berättade Herlin att ändringen sker nu.

"Om du inte redan fyllt 63 år, kommer det här att inverka på ditt arbete. Om fem år är inflytandet redan helt klar och om tio år kommer arbetslivet att se helt annorlunda ut."

Arbetsuppgifterna försvinner, inte arbetsplatserna

Trots allt ser Niko Herlin positivt på framtiden. Han påminner i intervjun att det är arbetsuppgifterna som försvinner, inte arbetsplatserna.

"Om den anställda har förmåga att förnya sig, kan hen behålla sin arbetsplats."

Herlin berättar att när man låter robotar ta hand om läkemedelsdistributionen på åldringshem, kan personalen använda sin tid till att prata med de inneboende.

"Vi ska låta maskiner sköta allt mekaniskt arbete. Då har människor tid för andra människor."

De skrämmande bilderna om massarbetslöshet och robotarnas dominans är enligt Herlin felaktiga, eftersom ingen teknologi föds ur tomma intet. Också samhällsstrukturer skapas – av oss människor.

"Vi inbillar oss att framtiden bara händer, när det i själva verket är vi som skapar den. Vi kan påverka framtiden betydligt mer än vad vi tror", sade Herlin på Arbetslivsforumet.

Enligt Herlin erbjuder automatiseringen och robotiseringen oss en enastående chans att fundera över vad människan kan bäst och vad det lönar sig att sätta sin tid på.

"I min framtidsvision arbetar maskiner och människor ihop. Det är en oslagbar kombination."

Ingen betalar för stagnation

Det är inte bara arbetsuppgifterna som ändrar. Också arbetets betydelse ändrar. Herlin påminde att egentligen är arbete verksamhet, där arbetstagaren skapar ett sådant mervärde, som någon är redo att betala ersättning för. När arbetsuppgifterna ständigt ändrar, ska varje arbetstagare vara färdig att lära sig nytt och utvecklas kontinuerligt. De arbetstagare som endast arbetar för att lyfta lön, kommer att stå inför de största ändringarna.

"Vi borde alla fundera på vad vi vill göra, vad vi kan och varifrån vi får våra kicks. Ingen kan vara bra på något hen inte gillar."

Det som säkrast kommer att vara människors uppgift också framtiden är enligt Herlin de arbetsuppgifter, där människor möts. Det betyder inte att endast väldigt extroverta personer skulle ha jobb i framtiden.

Studier visar att de bästa innovationerna föds när så olika människotyper som möjligt möts och skapar nya idéer.

"Tills vidare gör maskiner endast det vi ber dem göra. Innovering är vårt jobb också i fortsättningen."

Men visst får vi hjälp av maskiner i det också.