Är FöPL en bra deal för företagaren?

Varje FöPL-försäkrad företagare har säkert någon gång frågat sig: är det lönsamt att ha en FöPL-försäkring?

Det finns inget enkelt svar på den här frågan, eftersom FöPL-försäkringens lönsamhet  beror på många saker. 

Som företagare kan du delvis genom dina egna beslut inverka på hur avkastningen på din FöPL-försäkring slutligen blir.  Till exempel den valda arbetsinkomsten, yrkeskarriärens längd, företagarens ålder och hälsa samt antalet år på ålderspension inverkar på resultatet. 

Dessutom är det viktigt att komma ihåg att FöPL inte enbart handlar om din kommande ålderspension. Den utgör också grunden för ditt övriga socialskydd. 

I infografen nedan ser du ett exempel på en enskild företagares situation. För honom var FöPL en bra deal. 

  • Vill du ha en uppskattning av din egen situation?

    Kontakta oss!
    Ring 010 195 612
    fopl@veritas.fi

yel_vakuutuksen_tuotto_veritas_infograafi_sve.png