Bra service stärker upplevelsen av partnerskapet – HENRY ry valde Veritas som sin arbetspensionspartner

henry-asiakkuus-1200.jpgHENRY ry, nätverket för personalledning och personalexperter, blev kund hos Veritas på våren. Verksamhetsledare Marita Salo säger att det som var särskilt tilltalande med Veritas var känslan av äkta partnerskap som uppstod i kundrelationen samt den goda utvecklingen hos placeringsverksamheten.

När HENRY ry konkurrensutsatte sina arbetspensionsförsäkringar, blev hanteringen av kundrelationerna en aspekt där tjänsteleverantörerna skilde sig från varandra. Marita Salo anser att den service som HENRY ry fått av Veritas förmedlar ett äkta intresse för kunden.

"Vi upplever att vi är en viktig kund för Veritas och det återspeglas i det sätt vi har blivit bemötta och hur våra behov har beaktats i den servicehelhet som vi har blivit erbjudna."

"Med Veritas har vi aldrig känt att vi skulle vara en liten kund och därför på något sätt mindre viktig. Som upplevelse är det här definierande för alla våra förehavanden. Hos Veritas har man utgått från våra specifika behov.”

Marita Salo tycker att det är viktigt att vardagen löper enkelt och smidigt. Då försäkringen är i kraft borde allting också rulla på nästan obemärkt.

”Snabb ärendehantering och att man enkelt kan få kontakt vittnar om att tjänsterna är skräddarsydda enligt kundens behov och inte styrs av tjänsteleverantörens krav på kostnadseffektivitet. Man glömmer ofta att fastän kunden är ett företag är det alltid en människa som köper tjänsten.”

Ett bra placeringsresultat bygger en professionell bild

HENRY ry övertygades också av Veritas framgång när det gäller att förvalta pensionsmedel.

"I samband med konkurrensutsättningen blev den framgångsrika investeringsverksamheten också ett viktigt beslutskriterium. Ett bra resultat ger trovärdighet och visar att bolaget satt sig in i frågan. Eftersom alla arbetspensionsbolag strävar efter det bästa resultatet är framgång i investeringstävlingen en merit."

Vi välkomnar HENRY ry som vår kund!

 

HENRY ry är ett nätverk för personalledning och personalexperter med sikte på att skapa ett bättre arbetsliv, främja dialog och uppmuntra till förnyelse. Vi erbjuder våra nästan 3 000 aktiva medlemmar nyskapande och innovativt kunnande, goda möjligheter till nätverkande och unika medlemsförmåner.