Direktör Mika Paananen: ”Som arbetspensionsbranschens minsta bolag har Veritas en unik utgångspunkt att förstå småföretag och företagare”

Arbetspensionsbranschen har under de senaste åren genomgått stora förändringar. Marknaden har centraliserats och Veritas är nu den klart minsta serviceleverantören på fastlandet. Vi ser det som en positiv sak: vår litenhet ger oss en unik grund att förstå småföretag och företagare.

Vårt starka företagarfokus återspeglas i den servicevillighet och starka kundorientering som kännetecknar vår service.

”Våra kunder tackar oss för vårt förstående grepp och vilja att söka lösningar. Hos oss utvecklas tjänsterna i första hand med tanke på småföretagarens behov” berättar Mika Paananen, Veritas direktör för kundförhållanden.

Som exempel lyfter Mika upp tjänsterna för upprätthållande av arbetsförmåga.

”Ofta pratar man om hur dyra invalidpensionerna blir för en storarbetsgivare på grund av självrisken. Men för ett litet företag kan bortfallet av en nyckelpersons insats vara fatalt. Vid sidan om arbetsgivarens ansvar har också varje arbetstagare ett ansvar att upprätthålla och utveckla sin arbetsförmåga. Vi vill hjälpa alla våra kunder med dessa ärenden.”

Bästa arbetspensionsbolaget för företagardrivna företag

Inriktningen på småföretag blev allt klarare då Veritas strategi under hösten förnyades. Vi vill vara det bästa pensionsbolaget för företagare och företagardrivna företag.

”Det här är bra i linje med den allmänna företagsstrukturen i Finland och Veritas styrkor. Över 90 procent av alla företagen anställer färre än 10 arbetstagare. Vi försäkrar och betjänar gärna företagare, mikroföretag och företagardrivna företag”, påminner Mika.

Speciellt behöver småföretagarna rådgivning och handledning.

”För oss är det viktigt att företagaren faktiskt förstår innebörden av FöPL-försäkringen och dess inverkan på företagarens skydd. Förutom pension beror också företagarens andra förmåner på FöPL-arbetsinkomsten. Vi påminner regelbundet våra företagarkunder om hur FöPL:n påverkar helhetsskyddet”, konstaterar Mika.

”Vi må vara det minsta arbetspensionsbolaget, men vi erbjuder service med ett stort hjärta. Och vi har ännu utrymme för nya kunder – välkommen med!” summerar Mika.

 

Läs mer i vår årsberättelse 2017!