Ett mångkunnigt nätverk stöder god arbetsförmåga

tyokyky-verkostosta-900.jpgI varje arbetsgivares intresse ligger att minska risken för arbetsoförmåga i organisationen. När ett arbetsförhållande avslutas i arbetsoförmåga, kostar det reda pengar för en storarbetsgivare. För en liten arbetsgivare kan bortfallet av en kunnig specialist vara direkt fatalt.

Veritas arbetshälsospecialist Minna Lundström anser att det blir allt viktigare att förutse risker inom arbetsförmåga.

”Företagskulturen ska vara sådan att den tillåter diskussion om och åtgärder för att minska risken för arbetsoförmåga”, konstaterar Lundström. ”Ledarskapet har en viktig roll då vi talar om stöd för hur vi orkar i arbetet och hur vi kan fortsätta jobba.”

Det är också viktigt att skapa sådana mätare för arbetet som på ett realistiskt sätt förutser risker men också sporrar till uppföljning och kontinuerlig utveckling samt uppmuntrar till att lära sig nytt.

I få småbolag finns det en egen HR-funktion som kunde fundera på arbetsförmåga med ett förebyggande grepp. Då strukturerna saknas faller det ofta på företagarens konto att ta hand om saken.

”Men vi rekommenderar inte att man grubblar på de här sakerna ensam. Hellre ska man ta del i ett nätverk av mångkunniga kolleger.”

Med detta avser Lundström Veritas utbildning ”ABC i att leda arbetsförmåga” som börjar i december. Det är fråga om ett kompakt paket där man bekantar sig med nätverk som stöder arbetsförmåga, tittar på olika stödformer såsom t.ex. yrkesmässig rehabilitering samt reder ut möjligheter hur man som partiellt arbetsför kan fortsätta arbeta. Utbildningen riktar sig till samtliga Veritas arbetsgivarkunder.

”Enligt våra principer erbjuder vi alla våra arbetsgivarkunder tjänster inom utveckling av arbetsförmåga. Dessa innehåller bland annat kunskapsutveckling, verktyg samt sparringtjänster inom ledning av arbetsförmågan.”

ABC-utbildningen syftar till att hjälpa arbetsplatser att identifiera de utmaningar beträffande arbetsförmåga som finns inom affärsverksamheten och utveckla effektiva och praktiska modeller för verksamheten.

”Satsningarna på arbetsförmåga ska ge resultat också i småbolag. Vårt utbildningsprogram erbjuder en ypperlig möjlighet att utveckla sitt egna kunnande inom arbetshälsa. Ett stort bonus är det stöd och den breda erfarenhet som nätverket kan erbjuda.”

Anmäl dig till utbildningen (på finska) i vår evenemangskalender. Samma kurs går av stapeln på svenska i mars. Du kan också bekanta dig med mätarna för att leda arbetsförmåga samt välbefinnande i arbetet-verktygen i vår VerNet-webbtjänst.

Nyckelord