Företagare! Med små livsstilsförändringar får du mer energi – läs expertens bästa tips!

Kuva_Treuthardt.png

En företagare omfattas inte av den lagstadgade företagshälsovården. I brådskan kan det hända att företaget får all uppmärksamhet på bekostnad av den egna hälsan. Små förändringar kan ändå få företagaren att orka bättre.

Arbetshälsospecialisten Johan Treuthardt berättar att det största hindret för en livsstilsförändring ofta är alltför storslagna planer.

”Vi startar med onödigt höga ambitioner. Vi strävar efter en optimalnivå, ett maraton eller tio kilograms viktnedgång, och vi förväntar oss resultat genast”, säger Johan.

Människan är ändå en helhet. Företagarlivet består av mycket arbete, men man måste också reservera tid för familj och vänner.

”Vi är alla i olika livsskeden och har inte energi för allt. Alla kan inte vara målmedvetna maratonlöpare, men alla kan öka den dagliga vardagsmotionen. All motion är hemåt.”

En stegvis förändring är enklare att genomföra

Man kan också uppnå ett stort förändringsmål om man har tålamodet att börja med ett tillräckligt litet beslut.

”Vi borde minnas att se saker på årsnivå; om jag till exempel lämnar bort efterrätten en dag i veckan innebär det i sig redan en enorm mängd kalorier som lämnats bort på årsnivå. Kilon försvinner utan att man märker det”, tipsar Johan.

Till förändringen hör också att man efter några framsteg kan uppleva bakslag. Man får inte vara för sträng mot sig själv.

”Små motgångar hör till livet och man ska inte förlora tålamodet på grund av dem, och åtminstone inte straffa sig själv.”

”Också i arbetet upplever vi jämt och ständigt små misslyckanden, men vi fortsätter ändå framåt. När det gäller en livsstilsförändring är vi däremot snabbt beredda att ge upp hela saken. Det är alldeles onödigt att vara så hård mot sig själv!”

Två målsättningar på en smäll

Eftersom det finns ett begränsat antal timmar i dygnet hinner vi inte med all vi tänkt oss. Johan uppmuntrar oss att kombinera mål från olika livsområden.

Man kan bra göra en liten promenad under ett längre telefonsamtal.

”Ifall man som företagare har arbetskompisar kan man komma överens om att i stället för att ta hissen alltid använda trappan. Eller så för man kunden på en hälsosam lunch. Kanske man har en vän som kunde hänga med på någon fysisk aktivitet eller en annan hobby.”

Gruppbeslut stöder då man råkar ut för en svag stund. ”Ur egen erfarenhet vet jag att grupptrycket är effektivt när man vill dra ner på efterrättskonsumtionen”, ler Johan.

Företagaren är den som garanterar framgången hos det egna företaget. Endast en välmående företagare orkar försöka!

Johans tips för en effektiv livsstilsändring

  1. Dela upp förändringen. En liten förändring är enklare att genomföra än en radikal och plötslig helomvändning.
  2. Kom ihåg att också små dagliga förändringar kan göra en stor nytta på årsnivå.
  3. Alla är inte stöpta i samma form. Din egen livssituation påverkar vad du klarar av. Ställ upp sådana mål som passar i din livssituation.
  4. Ett bakslag innebär inte ett misslyckande – det gör bara att det tar längre tid att uppnå målet. Se ibland över dina mål och sänk ribban.
  5. Kombinera olika målsättningar: motionera tillsammans med vänner, gör en promenad när du deltar på telefonkonferens. I grupp är det lättare att nå målen!
  6. Njut också av små segrar!

 

Hämta krafter till förändring från höstens utbildningar i livsstilsförändring!

13.9.2018 Motivation till livsstilsförändring, Vasa. Språk: finska

13.9.2018 Motivation till livsstilsförändring, Vasa Språk: svenska