Humörsledare och focus master: känslorna med i arbetslivet

Temat för årets Arbetslivsforum är human intelligence.

Arbetslivsforum är en avgiftsfri seminariedag som ordnas av Veritas, där vi fördjupar oss i framtidens arbetsliv.

”För oss handlar human intelligence om känslor, stämningar och interaktionsförmåga. Dit hör alla de unika förmågor som människan har”, berättar Veritas arbetshälsoteam Minna Lundström, Katri Wänninen, Minna Bliss och Johan Treuthardt.

Temat valdes som motvikt till artificiell intelligens och digitalisering.

”Idag talas det väldigt mycket om att maskinerna tar över och om betydelsen av artificiell intelligens. Vi vill fundera kring hur de mänskliga förmågorna utnyttjas i arbetslivet” säger Bliss.

Temat svarar också mot den kundrespons som Veritas har samlat in, där utbildningar i interaktion, medarbetarkompetens och mångfaldsledarskap har efterlysts.

Humanitetens nya uppgång

Veritas arbetshälsoteam tror att de mänskliga mötena kommer att få en allt viktigare roll i arbetslivet. Smidigt umgänge och fungerande kommunikation är nycklar till framgång – och just här finns det rum för förbättring hos många.

”Nya yrkesgrupper kommer in på arbetsplatserna med uppgift att styra känslorna, öka motivationen och inspirera. De tekniska processerna sköts av maskiner, men för de sociala relationerna behövs människor”, säger Lundström.

Ledarens roll är att hitta kreativa lösningar och leda teamet genom snabba förändringar. När äkta möten dessutom blir allt mer sällsynta är kvaliteten på dem desto viktigare. Därför behöver vi humörsledare, focus masters och strategiska trollkarlar på våra arbetsplatser.

”Känslorna är redan en permanent del av arbetslivet. Nu behöver vi lära oss förstå dem bättre och använda dem för vårt gemensamma bästa”, sammanfattar Bliss.

Anmäl dig till Arbetslivsforum för en uppdatering av dina emotionella färdigheter!