Pensions-Alandias vd Åsa Ceder: Fusionen garanterar ålänningar den bästa pensionsservicen också i framtiden

Pensions-Alandias vd Åsa Ceder

Det åländska pensionsbolaget Pensions-Alandia fusioneras med Veritas vid årsskiftet. Vi frågade bolagets vd Åsa Ceder varför och vilka praktiska följder fusionen kommer att ha för Pensions-Alandias kunder.

Varför beslutade Pensions-Alandia att fusionera sig?

Fusionen görs för att garantera ålänningar bästa möjliga pensionsservice också i framtiden.

Som regelverket ser ut i dag och med den digitala utvecklingen så har vi inte på egna ben de ekonomiska möjligheterna att utveckla serviceutbudet i samma takt som hittills. När Alandia-koncernen i våras riktade in sig på en ny strategi med fokus på sjöförsäkring, blev det klart att den bästa lösningen för våra kunder skulle vara att gå ihop med ett annat bolag.

Varför just Veritas?

Vi har haft ett nära samarbete med Veritas i nästan 60 år. Vi känner varandra väl och har ett likadant servicetänk. Båda värdesätter till exempel personlig service högt. Veritas är också det enda bolaget som kan garantera svensk service och har alltid varit en pålitlig partner. 

Ytterligare en faktor har varit att Veritas har ett genuint intresse att beakta de åländska intressena. Det kommer att finnas åländsk representation i både bolagets styrelse och förvaltningsråd. 

Hur inverkar fusionen på vardagen för Pensions-Alandias kunder?

Egentligen inte så hemskt mycket faktiskt. Är man pensionär kommer pensionen från en annan utbetalare. Och är man försäkringstagare har man fortsättningsvis en kundansvarig rådgivare som man kan ringa till. Också pensionerna och försäkringsvillkoren är exakt desamma.

En sak som ändras dock är att man får tillgång till välutvecklade nättjänster. Till exempel så kan man söka pension eller ändra sina försäkringsuppgifter via nätet om man vill. Också inom arbetshälsa finns det mer omfattande tjänster för arbetsgivare och företagare både personligt och digitalt.

Det är ännu några månader kvar till fusionen, vad händer under tiden?

Rent juridiskt sett väntar vi ännu på att få godkännande av fusionen från Finansinspektionen. Troligtvis kommer deras beslut i början av november. Men i praktiken måste vi redan nu hela tiden förbereda oss inför årsskiftet, både vi och Veritas. Vi håller kontakt med varandra och gör båda allt för att övergången ska bli så smidig som möjligt för våra kunder.

I övrigt jobbar vi på som vanligt och det ska vi göra också ända till årets slut. Fram till dess är vi ännu två skilda bolag. 
 

Nyckelord