Så får du ett betydelsefullt (arbets)liv

Filosofen Frank Martela har en mission. Han ska lösa mysteriet med ett betydelsefullt liv. En sak har han åtminstone blivit klar över: evig lycka är ett dåligt livsmål.

Den som fokuserar på att maximera sin egen lycka gör bara sig själv en björntjänst. Lyckan kommer inte, och missnöjdheten bara växer om man ständigt funderar på om gräset är grönare på andra sidan.

”Det är smartare att fokusera på människorelationer, förverkliga sig själv och göra gott för andra. Lyckan kommer på köpet, om den kommer”, säger Frank Martela.

Martela talar om det betydelsefulla livets mysterium vid Veritas Arbetslivsforum. Nycklarna till lycka är de samma på det personliga planet som i arbetslivet.

”De flesta människor behöver känna att de gör någonting betydelsefullt i sitt arbete. Det är naturligtvis trevligare att ligga i och jobba om arbetet i sig känns bra och värdefullt, och inte bara som ett sätt att skaffa pengar.”

Anmäl dig till Arbetslivsforum 4.10.2018 för att höra mer om hur du kan göra ditt liv betydelsefullt.