Som chef har du en enda uppgift

ari-ramo-veritas-900.jpg

Ledarskap innebär alltid i första hand att leda känslor. I varje möte i vardagen har chefen möjlighet att välja: vill jag skapa en negativ eller positiv atmosfär på min arbetsplats? 

”En bra chef väljer givetvis en positiv atmosfär”, säger Ari Rämö som skrivit en bok om enkelt ledarskap.

I sitt ledarskap har Rämö gallrat bort onödig byråkrati, maktstrukturer, kontroll och befallning. Det som återstår är det allra väsentligaste. Rämö slopar till och med termerna chef och underställd.

”På vårt jobb är alla människor. Chefen finns till för sina egna människor, inte tvärtom. Det är chefens uppgift att så gott det går se till att det är trevligt att komma till arbetet. Så enkelt är det.”

Kritiserar du eller uppskattar du?

Att det är enkelt innebär ändå inte att det skulle vara lätt. Det vet också Rämö. Han har gått en lång väg för att bli en bra chef. Utgångspunkterna i hans barndom var inte gynnsamma med tanke på en empatisk livsinställning.

”Min pappa kritiserade hårt allt vad jag företog mig. Senare i skolan och på mina första arbetsplatser rådde också en kultur av kritik, skrämsel och felsökning. Själv tänkte jag ännu som 30-åring att jag visste allt om allting och att alla andra alltid hade fel. Alla skulle dansa efter min pipa”, konstaterar Rämö.

Småningom blev det klart för den uppblåsta chefen att det är svårt att motivera folk men väldigt lätt att förstöra motivationen. Han märkte också att han själv till följd av sin bakgrund ständigt törstade efter bekräftelse och positiv respons.

Till sist fattade Rämö ett medvetet beslut: att välja uppskattning i stället för kritik.

Kritik åstadkommer ensamhet. Uppskattning leder till vänskap.

”Det var ett tufft beslut. Jag motiverade ständigt mig själv att vara empatisk och uppskattande mot andra. Ibland var det jättesvårt att bara vara tyst och låta andra sköta sitt jobb på sitt eget sätt. Jag håller alltjämt på att öva mig i detta.”

Rämö uppmuntrades till att fortsätta tack vare att resultaten snabbt började märkas i arbetsgemenskapen. Välmåendet ökade snabbt.

”Kritik åstadkommer ensamhet. Uppskattning leder till vänskap.”

Hela firman måste förändras

Rämö har varit verkställande direktör för SICK Finland Oy i 14 år. Han anställdes i tiden av det förlustbringande företaget för att leda människor på ett nytt sätt. Organisationskulturen och samarbetet behövde en grundlig omstrukturering.

”Det var en utmaning att åstadkomma genuint samarbete och positiv utveckling. Människorna hade i över tio års tid främst kommenderats och letts med hård hand”, minns Rämö.

Han inledde med att diskutera med varje medarbetare separat. Han frågade vad de skulle göra om de var i hans ställning. Sedan började han genomföra de önskemål och idéer som kommit upp.

”Jag tror inte på enskilda arbetshälsoprojekt. Förändringen måste omfatta också den högsta ledningen. Alla måste få lika mycket uppskattning och det ska synas i vardagen.”

Efter ett par-tre år började empati och uppskattning få varaktigt fotfäste i organisationen. Efter förändringen har SICK Finland Oy:s försäljning femdubblats. Knappast några permitteringar, sjukfrånvaro eller personalomsättning förekommer.  Man kommer gärna på jobb.

Ari Rämö föreläste om enkelt ledarskap på Veritas Arbetslivsforum i oktober. Du ser våra kommande evenemang i vår evenemangskalender. Anmäl dig nu!

6 steg mot ett bättre ledarskap

  1. Tänk över hurdan slags människa du vill vara för en annan.
  2. Fatta ett medvetet beslut om att välja uppskattning framom kritik.
  3. Se varje vardagligt möte som ett tillfälle att förbättra den andra människans stämning.
  4. Kom ihåg att bra atmosfär leder till bra resultat. Samtidigt minskar personalomsättningen och sjukfrånvaron.
  5. Genomför förändringarna tillsammans med hela firman och tala öppet om framtiden.
  6. Våga byta ut företagets nyckelpersoner om de inte är redo att avstå från sin auktoritära, byråkratiska ledarstil.