Vd-översikten år 2017: förra året var ett år med många förändringar

veritas-toimitusjohtajan-katsaus-2017-sv-900.jpgÅr 2017 var för Veritas ett år med många förändringar. En av förändringarna var att jag fick möjligheten att axla VD-ansvaret efter Jan-Erik Stenman som i nästan 14 år framgångsrikt lotsat Veritas. Under Jan-Eriks tid som VD har bolaget vuxit och utvecklats till nya höjder gällande såväl kundnöjdhet som placeringsverksamhetens resultat.

Det Veritas jag fått äran att lotsa är ett mycket välskött bolag. Verksamheten står på stadig grund genom stark solvens, hög kundnöjdhet, kompetent personal och en stark governance. Samtidigt har pensionsbranschen under de senaste åren utvecklats i en riktning där storlek och kostnadseffektivitet betonas allt mer, vilket även för med sig utmaningar för Veritas.

Tillsammans med styrelsen och personalen inledde vi efter sommaren en strategiprocess för att ta fram en målbild för hurudant Veritas vi vill bygga på några års sikt. På basis av den gemensamma målbilden har vi sedan byggt en karta för hur vi ska ta oss i rätt riktning.

Målsättningen är tydlig. Veritas ska vara det bästa pensionsbolaget för företagare och företagardrivna bolag! Denna ambition håller vi framme i allt vi gör. Efter alla konsolideringar som skett bland pensionsbolagen är vi idag det enda mindre pensionsbolag som är verksamt på fastlandet. Tack vare vår litenhet kan vi fungera smidigare och personligare än alla andra.

Samtidigt är det även viktigt att vi ser till vår kostnadseffektivitet och konkurrenskraft. Genom förbättrad kostnadseffektivitet kan vi betala ut högre kundåterbäringar och samtidigt satsa på att utveckla vår service så att den blir ännu bättre. Därför är hård kostnadskontroll kombinerad med tillväxt en av våra ledstjärnor under de kommande åren.

17.4.2018 meddelade vi om fusionsplaner med Pensions-Alandia. Vårt samarbete med Alandia har fungerat mycket bra i mer än 50 år och nu är det dags att ta följande steg. Fusionen kommer att förbättra vår kostnadseffektivitet och ger oss starkare muskler att utveckla vår service och samtidigt förbättra våra kundåterbäringar. Fusionen skall ännu godkännas av bolagens bolagsstämmor och av myndigheterna innan den träder ikraft 1.1.2019.

Veritas placeringsverksamhet har historiskt levererat goda resultat och år 2017 var inget undantag. Alla pensionsbolag uppvisade hög avkastning för fjolåret men vi är ändå stolta över att vårt placeringsresultat var marknadens bästa efter Pensions-Alandias. Det goda placeringsresultatet syns i vår solvensnivå och kommer även våra kunder till godo via kundåterbäringarna. Vår höga solvensnivå gör att bolaget står på en solid grund och är väl rustat för framtida utmaningar.

Då höstens resultat för pensionsbranschen rapporterades i Helsingin Sanomat skrev man att Veritas tävlar i ”flugserien”. Trots att rapporteringen först kändes både orättvis och felaktig (även om vi är små styrs vi enligt samma krav och mäts enligt samma mätare som våra större konkurrenter) har vi beslutat att vända detta till vår fördel. Cirka 94 procent av de finländska bolagen har färre än 10 anställda. Dessa bolag drivs oftast av en företagare som uppskattar enkel och smidig service. En företagare som vill använda sin tid på allt annat än att sköta pensionsfrågor. En företagare som uppskattar en samarbetspartner som talar samma språk och som själv är liten. Veritas vill vara just det alternativet för våra nuvarande och kommande kunder och om det betyder att vi spelar i flugserien – då gör vi det gärna!

Jag vill tacka mina fantastiska medarbetare för en fin insats under år 2017. Det engagemang jag har mött i bolaget kommer att föra oss långt under de kommande åren! Samtidigt vill jag tacka våra kunder. Det är för er vi finns här - inget bolag kan vara starkare än sina kunder. Tack för ert förtroende både nu och i framtiden!

I Åbo i april 2018

Carl Pettersson

 

Läs mer i vår årsberättelse 2017!