Veritas åter etta i kundbetjäning bland arbetspensionsbolagen

Taloustutkimus Oy:s branschspecifika kundtillfredsställelse­undersökning visar att våra kunder anser att vi erbjuder den bästa servicen på arbetspensionsbranschen för fjärde året i rad.

I undersökningen ombads beslutsfattare på företag att ge sitt nuvarande arbetspensionsbolag ett skolvitsord. Veritas totalvitsord steg från året innan och var branschens bästa, 8,43.

Kvaliteten av kundservicen bedömdes också genom åtta olika kundtillfredsställelsefaktorer.  

”Bäst klarade vi oss i servicevillighet och att hålla löften”, berättar Mika Paananen, direktör för kundförhållanden.

”Enligt våra värderingar är vi också bra på att lösa våra kunders problem. Det har vi traditionellt varit väldigt bra på och det syns bland annat i det att alla våra kunder ha en egen namngiven försäkringsrådgivare. Att sköta dagliga ärenden går lätt när man känner varandra och har förtroende för varandra.”

Arbetspensionsfältet är som bäst i rörelse.

”När marknaden centraliseras har vi blivit den klart minsta aktören på branschen. I den rollen har vi en helt annan utgångspunkt att förstå småföretag och företagare och erbjuda dem service som skräddarsytts för deras behov. Vi tror starkt att också många nya kunder vill betjänas av en egen personlig kontaktperson och få marknadens bästa arbetspensionsservice.”

Ett varmt tack till alla våra kunder!

 

Den branschspecifika kundtillfredsställelseundersökningen hör till Taloustutkimus Oy:s egen produktion. Sammanlagt svarade 2 078 arbetslivets beslutsfattare på den mellan november 2017 och januari 2018. Av dem utvärderade 753 beslutsfattare försäkringsbranschen.

Taloustutkimus genomför undersökningen årligen. Veritas placerade sig på första plats också 2014, 2015 och 2016.