Arbetshälsa med hjälp av 300 utbildningstillfällen

Människor i Välbefinnande i arbetet -kortet utbildning

Idag firar vi! Veritas har för sina kunder ordnat 300 utbildningstillfällen med ändamålet att öka välbefinnandet på arbetsplatserna.

Arbetshälsan och utvecklingen av den var i fokus hos företaget Nlight, när vår arbetshälsospecialist Johan Treuthardt höll i trådarna för den 300 Välbefinnande i arbetet -kortet utbildningen.

Enligt NLight:s landschef, Heikki Ihalaisen ville man med stöd av dagen särskilt arbeta med frågor som berör arbetsgemenskapens växelverkan. På basen av de glada minerna vi kan se på bilden nedan och responsen från dagen kan vi konstatera att dagen som koncept fungerade väl.

Veritas och våra kunders gemensamma mål har redan under flera år varit att tillsammans utveckla arbetslivet. När vi år 2012 erbjöds möjligheten att bli Arbetarskyddsinstitutets utbildningspartner behövde vi inte länge fundera på att öppna upp för samarbetet - det är alltid roligt att prova på nya saker!

Experimentet och partnerskapet visade sig vara mycket lyckat eftersom utbildningen snabbt kom att bli en av våra populäraste utbildningar. Utvecklingsarbetet tillsammans med vår partner har varit tätt och fortsatt i god anda redan i flera år konstaterar, Veritas arbetshälsospecialist Minna Lundström.

Att göra saker tillsammans är belönande!

Vad beror ett sådant engagemang på?

Kanske har det att göra med att vi gärna intresserar oss för det som sker på arbetsplatsen och för en gångs skull är det tillåtet att använda en hel arbetsdag till att begrunda frågor gällande välbefinnandet, funderar Johan.  

Förutom att det ha varit trevligt att möta människor runt om i Finland har det varit väldigt belönande att få ta del av våra kunders funderingar gällande utvecklandet av arbetsplatsens välbefinnande. Vid alla utbildningstillfällen har det kommit fram både mindre och lite större utvecklingsbehov.  

Det finns knappast en bättre utkiksplats i arbetslivet än att som utbildare få följa med hur tankar och idéer småningom förädlas till diamanter som skall hjälpa till i vardagen, konstaterar Johan som själv har ett passionerat förhållande till ledning av arbetshälsa och välbefinnande.

Efter 300 utbildningar och tusentals möten under utbildningstillfällen är det lätt att le; våra kunder har tagit Välbefinnande i arbetet -kortet utbildningen till sin och vill tillsammans med oss fortsätta utveckla arbetsplatser och arbetsgemenskaper.

Ett stort tack till alla som har deltagit i våra utbildningar och till vår partner, vi vill också framöver tillsammans med er utveckla bättre arbetsplatser!

 

Nyckelord