En människa på plats

Veritas_Harri Laakso_Business Insight Research BIR Oy.jpg

Efter flera års samarbete fick bekanta namn ansikten när Harri Laakso, en företagare från Åbo, och Jonna, en servicerådgivare på Veritas, möttes över en kaffekopp.
 

En företagare som gått den långa vägen, affärskonsulten Harri Laakso, har varit Veritas kund sedan år 2006. Under samarbetsåren har han upplevt företagarlivet i all dess brokiga mångfald med toppar och dalar. Hans egna, välbekanta servicerådgivare har gjort det enklare att hantera ärenden i många situationer.

Åbobon Harri Laaksos konsultföretag hjälper företagare att öppna dörrarna mot världen. Business Insight Research BIR Oy är specialiserat på marknads- och affärsanalyser som betjänar företag i Östersjöområdet. Företagarveteranen, som tidigare även har drivit en medelstor reklambyrå, har ända sedan starten skött sina pensionsförsäkringsärenden hos Veritas.

"Jag grundade mitt första företag år 2006 och vi bestämde oss för att ha pensionsförsäkringarna hos Veritas. Nu driver jag mitt andra företag och jag är Veritas kund för trettonde året och har ännu samma välbekanta servicerådgivare som har hjälpt mig att sköta mina ärenden under hela den här tiden”, säger Harri Laakso.

Den omväxlande reklam- och konsultbranschen har genomgått många olika vändningar under årens lopp.

”Bakom oss finns tre ekonomiska recessioner och en lågkonjunktur, men naturligtvis också goda tider. Veritas har mycket väl förstått vikten av flexibilitet för en företagare. Vid behov har lösningar hittats för betalningsprogram, och man har förstått företagarens vardag”, säger Harri.

Som företagare uppskattar Harri också att informationen är lättillgänglig när det behövs. "Det lönar sig att satsa på webbtjänstens användbarhet och till exempel borde identifieringen kunna fungera med samma bankkoder."

Mitt i all digitalisering kan många saker ändå hanteras smidigare när du kan prata med en bekant person. "Det sparar mycket tid och funderingar på bägge håll och saker klarnar på en gång."

Enligt Harri är det viktigaste i en kundrelation förtroende, och det är något som bara kan uppstå med tiden och i interaktion mellan människor. "Jag har varit väldigt nöjd med Veritas sätt att sköta saker. I stället för en robot eller en menydjungel finns där fortfarande en människa i andra ändan av tråden – fortsätt på samma sätt!” tackar Harri.

Läs mer om vår personliga kundtjänst i vår årsberättelse 2018!