Företagarens pensionsförsäkring - varför ska man bry sig?

yel_blogg_wedenberg.jpg

 I vår bloggserie om Företagarens pensionsförsäkring FöPl påminner Christel Wedenberg vid Veritas om att FöPl ger skydd även vid sjukdom och arbetslöshet. 

Företagarens pensionsförsäkring (FöPL) är för företagaren en mycket viktig försäkring och ett skydd. Varför? 

Det är helt förståeligt att som företagare fråga sig om det lönar sig att bry sig om sitt pensionsskydd. Kommer jag att få någon pension i framtiden, vad händer om jag insjuknar före pensionsåldern? Visst lönar det sig att reflektera en stund över vad FöPL-försäkringen betyder - inte bara i framtiden - utan också här och nu. 

Försäkringen ger inte bara pensionsskydd för ålderdom och beständig arbetsoförmåga - livet ut! - utan också skydd vid tillfällig arbetsoförmåga. Men försäkringen ger också något som ibland vill glömmas bort; familjepension.  

Visst kan man bygga upp skydd med frivilliga försäkringar. Men kommer man då upp till samma livslånga skydd?  

Vad bör en företagare beakta när hen tecknar en FöPL-försäkring? 

Det kan kännas svårt att som en ny företagare bedöma värdet av sin egen arbetsinsats. ”Vad då, arbetsinsatsens värde? Jag har inga inkomster från företaget ännu.” 

Arbetsinkomsten har inga direkta paralleller med faktiska inkomster. Om det är svårt att avgöra vilket värde arbetsinsatsen har när försäkringen tecknas, kan man fundera kring vilken lön företagaren skulle betala åt någon som skulle gör det jobb som företagaren gör.  

Arbetsinkomsten kan inte ändras bakåt i tiden, så det är viktigt att hen följer med och justerar arbetsinkomsten när det sker ändringar. Detta för att skyddet ska vara så rätt som möjligt. 

Vilka är riskerna om FöPL-arbetsinkomsten inte är fastställd på rätt nivå? Har du stött på situationer där det av denna orsak gått på tok? 

Jag vill lyfta fram den fastställda FöPL-arbetsinkomstens betydelse för de dagpenningar som betalas av FPA. FöPL-arbetsinkomsten är grunden för dagpenningen. Om FöPL-arbetsinkomsten är på rätt nivå - tillräcklig nivå - finns det ett skydd om det blir fråga om sjukdomsfall och en längre arbetsoförmåga.  

Jag har stött på fall där företagaren undrar hur det kan komma sig att hen inte får sjukdagpenning enligt faktiska inkomster, utan utgående från den fastställda arbetsinkomsten. Det har visat sig att de faktiska inkomsterna har varit betydlig högre än den fastställda arbetsinkomsten.  

Men jag har också mött företagare, som i det skede sjukdagpenning blir aktuell, varit nöjd över att hen har insett hur viktig arbetsinkomsten är - och inte ändrat den. 

Det tråkiga händer inte alltid bara grannen. Arbetsinkomsten kan som sagt inte ändras bakåt i tiden och att ändra den i när man blir sjuk inverkar inte här och nu på dagpenningen.  

Vilket stöd kring FöPL erbjuder Veritas för företagare? 

Vi ger personlig rådgivning gällande frågor kring arbetsinkomsten; dess fastställande och det skydd försäkringen ger. Vill företagaren först själv fundera kring arbetsinkomstens nivå - och vilket skydd i euro den ger - finns det en riktgivande räknare på webbsidan.  

I Veritas satsar vi på personlig service och närhet i vardagen.

Vad annat gillar du att göra än sköta pensionsförsäkringar? 

Förutom att stöda försäkringsrådgivarna och specialister i deras arbete, försöka hitta lösningar och fungera som bollplank, gillar jag när det sker ändringar. Jag tycker om att få vara med och fundera kring hur förändringen ska genomföras i praktiken och hur vi kommunicerar om den.  

På frågorna svarade Christel Wedenberg, specialist i arbetspensionsförsäkrande.