Kundens upplevelse viktigast - resultaten glädjer

 asiakastyytyvaisyys_blogikuva_simolalaakso.jpg

Från vänster artikelskribenten Roosa Simola och kundrådgivaren Sofi. (Foto: Jessica Ålgars)

Från och med våren har Veritas bett om kundrespons över sin telefonservice samt kundernas åsikt om Veritas. För Veritas är kundernas åsikter mycket viktiga. Resultatet glädjer: Veritas NPS, som mäter kundtillfredställelse, är +64, vilket är ett utmärkt resultat. 

Vi önskar oss så mycket kundrespons som möjligt för att kunna förbättra kundservicen och därmed ännu bättre betjäna våra kunder.

Alla våra försäkringskunder har en egen personlig försäkringsrådgivare, som hjälper kunderna både i frågor gällande FöPL och ArPl. Enligt tidigare kundundersökningar som gjorts i branschen har Veritas varit det företag som betjänat kunderna bäst. Veritas har även korats till det bäst betjänande pensionsförsäkringsbolaget flera år i rad. Den kundrespons vi får om telefontjänsterna stöder detta. 

NPS verktyget har redan länge varit i aktivt bruk i olika branscher och företag. Det anses vara ett effektivt sätt att mäta kundnöjdhet, vilket även har en inverkan på företagets tillväxt. Med sannolikheten att rekommendera mäts kundlojaliteten. Kundlojaliteten kan bestå av olika faktorer som vilken bild kunden har av företaget samt vilken historia kunden har med företaget.
 

”Blev på gott humör och fick saken skött”

Det bästa med positiv kundrespons är att både den som ger responsen och den som mottar responsen blir på gott humör. Veritas delar kundresponsen till hela företaget, men även till den försäkringsrådgivare som responsen gäller. Det är lika viktigt att få positiv respons som kritisk respons, som ger möjlighet att utvecklas.

Servicechef Staffan Åberg gläder sig åt resultatet och betonar att det fötts ur den arbetsinsats och det engagemang som alla de som jobbar i kundarbetet utfört.

FöPL-försäkringsrådgivaren Sofi har personliga erfarenheter om hur det känns att få positiv respons.
”Känslan efter ett lyckat kundsamtal är härlig. Då du fått hjälpa en kund med att göra vardagen lättare är en belöning som räcker länge. Då man sedan läser den feedback kunderna ger, är det något som ger en push att orka arbeta vidare med god kundservice. Om du enligt kunden har lyckats i kundbetjäningen, är du på rätt ställe.” gläder sig Sofi.
 

Artikelskribent: systemexpert Roosa Simola

 

Ett plock ur Veritas kundhälsningar:

”Inget köande, servicen får en full tia”
”Toppen betjäning”
”På grund av min personliga försäkringsrådgivare tänker jag inte byta pensionsförsäkringsbolag, fast vi har bytt andra försäkringar. Hoppas era alla andra kunder har en lika bra försäkringsrådgivare.”
”Från er får man alltid bra, kunnig betjäning. Detta är det enda ArPl-försäkringsbolaget som betjänar”
”Bra och tjänstvillig personal, tack! Ni kan förutse kundens behov”
”Tack för över tio års samarbete”