Niina Bergring: Arbetet i Veritas har varit betydelsefullt och inspirerande

Niina Bergring_netti.jpg

Niina Bergring, dina över sex år i Veritas tar slut och du övergår till att leda Aktias kapitalförvaltning. Hur minns du din tid hos oss?


Jag har inte riktigt hunnit tänka på det förflutna! Det har varit fart på ända till slut. Mitt jobb har varit krävande men givande. Främst tänker jag på alla underbara människor, med vilka vi jobbat i över sex för Veritas och våra kunders bästa. I Veritas får alla bära ansvar på bred front och mitt arbete har varit mycket meningsfullt. Jag älskar vårt vackra pensionssystem, visst känns det vemodigt att styra mot det nya.

Vi försöker förstå hurdana risker och möjligheter ansvarsfullhetsfaktorer orsakar i våra möjliga placeringsobjekt.


Ansvarsfullhet är ledstjärnan i din verksamhet. Vilka ansvarsfulla gärningar i Veritas är du stolt över? 


Vi i Veritas har gjort ansvarsfullhetsarbete på ett konkret sätt och bara via meningsfulla gärningar. Vi har exempelvis inte spårat vårt koldioxidavtryck och slopat ansvarsfullhetsmätare, för de gör oss enligt mig inte till ansvarsfulla placerare. Däremot försöker vi på riktigt förstå hurdana risker och möjligheter ansvarsfullhetsfaktorer orsakar i våra möjliga placeringsobjekt.
På basis av detta strävar vi efter att välja goda investeringsobjekt, uttryckligen utgående från en bred analys med ett långt tidsperspektiv. Världen har enligt min åsikt börjat röra sig åt rätt håll, mot äkta ansvarsfullhet. Att analysera ansvarsfullhetsfaktorer är utmanande men mycket intressant.


Placeringsverksamhet kräver iskalla nerver och talang för spådom… eller vadå?


En stor hjärna! Placering är verksamhet som kräver analytisk förmåga på bred front. Via erfarenhet utvecklas även de kalla nerverna och förmågan att bära risker.


Placering är teamarbete. Hur får man ett team att fungera så bra som möjligt? 


Teamarbete förutsätter att man värdesätter varandra och att kommunikationen fungerar. Placeringsteam ska byggas av starka experter, vars sätt att tänka skiljer sig från varandra. För att skapa gott samarbete och maximera det gemensamma värdeskapandet måste alla vara kapabla till självreflektion och ha självkännedom. Det leder till att man lättare förstår kollegers annorlunda synvinklar och lär sig att uppskatta olikhet. Alla bär ansvar och är experter i sin sektor, och alla ska hämta sitt specialkunnande till helheten. Det kräver väldigt starka kommunikationsfärdigheter.


Om du fick besluta om Veritas framtid, åt vilket håll skulle du utveckla pensionsbolaget?


Veritas nya strategi för enligt mig i precis rätt riktning! Målgruppen har kristalliserats och den egna identiteten hittats. Jag är stolt över den företagaranda som hittas i Veritas, mera för varje dag. Kämpa-anda behövs i detta betydelsefulla arbete som det minsta, men inte obetydligaste pensionsbolaget. Go Veritas GO!