Nytt perspektiv på arbetet

Mirka Salmi, som har arbetat som pensionsrådgivare vid Veritas sedan år 2004, tog sig för ett drygt år sedan modigt an en ny arbetsuppgift och började leda teamet för pensionstjänster. Chefsarbetet har gett den erfarna medarbetaren ett nytt, inspirerande perspektiv på arbetet. Ledarskapsutveckling är en av tyngdpunkterna i Veritas personalarbete.

Veritas-henkilöstö-vuosikertomus-Mirka Salmi.jpg
Mirka Salmi (andra till vänster) på morgonkaffe med hennes team.


”Jag hade länge arbetat i kundtjänstuppgifter och även som arbetarskyddsfullmäktig. Jag var intresserad av hur saker kan främjas och utvecklas i arbetsgemenskapen, sett ur ett annat perspektiv. Jag är väldigt nöjd att jag tog mig an utmaningen och åtog mig chefsrollen”, säger servicechefen för Veritas pensionstjänster, Mirka Salmi.

Mirka, som sedan hösten 2017 har arbetat som ledare för ett pensionstjänstteam på drygt tio personer, känner till arbetets utmaningar från insidan. Hon har arbetat som pensionsrådgivare hos Veritas sedan år 2004 och övervägde noga beslutet att bli chef. Coachningen som i fjol ordnades för Veritas alla chefer erbjöd en god grund för Mirka att ta sig an den nya uppgiften.

”Coachningen kom i precis rätt ögonblick för mig. Den stärkte tron på min egen stil och mitt eget sätt att leda. Det var befriande att inse att man som chef inte behöver gå in i någon förutbestämd chefsroll utan att var och en kan vara sig själv i den rollen och dra nytta av sina egna styrkor", sammanfattar Mirka.

Mirkas ledarstil och hennes glada, energiska personlighet fick ett fint erkännande när hennes arbetskamrater valde henne till Årets Veritan år 2018. Kärnan i Mirkas teams samarbete är öppenhet och förtroende.

”Man kan påverka saker och ting om man bara vågar öppna munnen och komma med egna förslag eller önskemål. Därför uppmuntrar jag mitt team till att dela idéer och utveckla arbetssätt tillsammans. Man kan alltid prova på något nytt och ibland kommer man fram till att någon av dessa idéer är guld värd!”, säger Mirka uppmuntrande.

Det moderna arbetslivet med intensiva tidtabeller och ständiga förändringar utmanar både de anställda och cheferna. Arbetet är hektiskt och kortsiktigt och i vardagen hamnar även chefsegenskaperna dagligen under lupp.

”Mitt i alla förändringar försöker jag tänka att när mycket är på gång finns det också många möjligheter. Var och en är den bästa experten i sitt eget arbete, chefens uppgift är att stöda och sporra medarbetarna,” summerar Mirka.

Denna artikel publicerades i vår årsberättelse 2018, där du kan läsa mer om vår personal.