Vd-översikten 2018: gott resultat på kundfronten bland små och medelstora företag

Veritas Eläkevakuutus Veritas Pensionsförsäkring Carl Pettersson

År 2018 var för Veritas ett händelserikt år. I enlighet med den nya strategin som lanserades i slutet av år 2017 har vi arbetat med tillväxt, kostnadseffektivitet och med att skapa det bästa pensionsbolaget för företagardrivna små och medelstora företag i Finland. Vägen är lång och det kräver sin tid att gå den, men det känns som om vi är på väg i rätt riktning.

Årets största händelse var fusionen med Pensions-Alandia som trädde i kraft den 1 januari 2019. Efter närmare sextio år av gott samarbete med Pensions-Alandia var nu tiden mogen att ta följande steg och bilda ett gemensamt bolag. Det fusionerade bolaget fortsätter som Veritas och är – trots vår relativa litenhet – en finansiellt mycket solid aktör på den finländska pensionsmarknaden. Vår solvens är stark och genom fusionen kan vi även effektivera vår verksamhet med närmare en miljon euro per år. Dessa två faktorer kommer alla våra kunder till godo genom att våra kundåterbäringar de kommande åren kommer att utvecklas stadigt.

I enlighet med vår strategi har Veritas valt att fokusera på små och medelstora företagskunder. Som marknadens minsta pensionsbolag är vi övertygade om att vi kan vara en jämbördig partner för de mindre bolagen. De finländska små och medelstora företagen är i nyckelposition gällande landets ekonomiska utveckling. För oss är det en hederssak att också små kunder ska kunna känna sig som viktiga kunder. Den nya strategin syns även i våra siffror. Antalet försäkringar steg med över sex procent, vilket är vårt starkaste resultat på många år.

För ett pensionsbolag är kostnadseffektivitet i verksamheten mycket viktigt, speciellt därför att hela överskottet från den så kallade omkostnadsrörelsen delas tillbaka till kunderna i form av kundåterbäringar. Under året tog vi våra första steg i riktning mot en betydligt mer kostnadseffektiv verksamhet, vilket syns i att omkostnadsresultatet nästan fördubblades jämfört med år 2017. Fortsättningsvis siktar vi på att ytterligare effektivera vår verksamhet och på en liknande resultatutveckling för de kommande åren.

Ett bolag är ingenting utan sina kunder och sina medarbetare. Därför är jag extra glad över att Veritas för femte året i rad lyckades knipa guldmedaljen i branschens gemensamma kundnöjhetsundersökning som görs av Taloustutkimus och färdigställdes i början av år 2019. Det goda resultatet är ett gott betyg på vårt arbete men samtidigt medför det ansvar – ansvar för att den goda, personliga kundupplevelsen även i fortsättningen ska bibehållas. Det är min och mina kollegors främsta uppgift!

Jag vill tacka mina fantastiska medarbetare för en fin insats under år 2018. Det engagemang vi har i bolaget kommer att föra oss långt under de kommande åren!

Samtidigt vill jag tacka våra kunder. Det är för er vi finns här. Inget bolag kan vara starkare än sina kunder. Tack för ert förtroende både nu och i framtiden!

Carl Pettersson

Verkställande direktör

Läs mer i vår årsberättelse 2018!