Veritas är grön även som fastighetsplacerare

Fastigheter har traditionellt spelat en viktig roll i Veritas placeringsportfölj. Även för närvarande äger bolaget 64 olika objekt runtom i Finland. Vi arbetar systematiskt och målmedvetet för att förbättra byggnadernas energieffektivitet. I framtiden kommer allt fler av de hus som Veritas äger att få el från sitt eget solkraftverk.

Veritas_vastuullisuus_aurinkopaneelit_Vantaa_Tammisto.png

År 2018 fick två Veritasägda fastigheter solkraftverk till sina tak. I Krossi i S:t Karins och en affärsbyggnad i Rosendal i Vanda produceras elen nu med hjälp av tiotals solpaneler.

 

Fastigheter har traditionellt spelat en viktig roll i Veritas placeringsportfölj. Även för närvarande äger bolaget 64 olika objekt runtom i Finland. Vi arbetar systematiskt och målmedvetet för att förbättra byggnadernas energieffektivitet. I framtiden kommer allt fler av de hus som Veritas äger att få el från sitt eget solkraftverk.

Veritas omfattande fastighetsportfölj består av affärsfastigheter runtom i Finland samt bostadsfastigheter i både Åbo och huvudstadsregionen. Målmedvetna insatser görs för att förbättra fastigheternas energieffektivitet och miljövänlighet. Energiförbrukningen i alla byggnader har redan kontinuerligt följts upp i ett tjugotal år och höga mål har ställts för att minska koldioxidavtrycket.

”I fjol ställde vi upp ett energibesparingsmål för hela vår fastighetsmassa, en reducering enligt EU:s utsläppshandelssystem dvs. -7,5 % före år 2025. Detta är ett ambitiöst mål, eftersom vi redan har arbetat länge för att uppnå det. För att nå målet krävs även investeringar”, säger den tekniska chefen Jarkko Saari.

Stora och små miljöåtgärder

Som fastighetsplacerare har Veritas specialiserat sig på projekt där gamla byggnader renoveras. De senaste exemplen är försvarsmaktens tidigare kasernområde i Edesviken i Helsingfors, som nu fungerar som bostads- och affärsfastigheter samt det nyligen inköpta Tölö sjukhus som under nästa årtionde kommer att omvandlas till en ny helhet.

”Grundrenoveringen av en gammal fastighet är ett tillfälle att även uppgradera byggnadens energieffektivitet för att möta dagens krav. Vi har gjort upp en BREEAM*in use-vägkarta som vi använder för att genomföra en årlig energiutredning för fyra fastigheter och för att ansöka om detta certifikat”, säger Jarkko Saari.

Veritas deltar även i många andra certifieringar och rapporteringar inom fastighetsbranschen. En av dessa är Kiinteistötieto (KTI) Oy:s jämförelse av ansvarsfull fastighetsplacering, som bland annat granskar penningflödet inom fastighetsaffärsverksamheten, det skattemässiga fotavtrycket, lokalernas användningsgrad, energiförbrukningen och utsläppen.

Miljövänligheten mäts inte bara på papper, utan även som vardagliga val och handlingar.

"Det viktigaste är att byggnaden styrs korrekt, dvs. att hustekniken fungerar som den ska. Vi strävar också efter att minimera koldioxidavtrycket vid alla anskaffningar. För objekt där vi själva betalar för elen köper vi endast s.k. grön el och till exempel när det gäller metallramarna för filtren i luftkonditioneringsmaskiner godkänner vi endast ramar av återvunnet material”, säger Veritas underhållschef Harri Piispa.

Energi från solen

År 2018 fick två fastigheter som ägs av Veritas ett solkraftverk på sina tak, där tiotals solpaneler nu producerar utsläppsfri el för användning i byggnaden.

"Solkraft är en ekologisk och relativt lätt genomförbar energilösning. Eftersom vi är en långsiktig fastighetsplacerare kan också solkraftverkets återbetalningsperiod vara relativt lång”, säger Jarkko Saari.

Solkraftverken vid köpcentret Krossi i S:t Karins och affärsfastigheten i Rosendal i Vanda har visat sig vara effektiva och nya kraftverk kommer att installeras i Veritasägda fastigheter även i framtiden. Enligt Jarkko är en av nackdelarna med solenergin dock att man blir beroende av den.

"Jag installerade en applikation på telefonen som man kan använda för att övervaka kraftverkens elproduktion i realtid. Nu kollar jag nästan onödigt ofta på telefonen för att följa med hur mycket pengar vi sparar tack vare solen", ler Jarkko.

Denna artikel publicerades i vår årsberättelse 2018, där du kan läsa mer om vår ansvarsfullhet.

Titta också in på våra nyöppnade sidor om Veritas ansvarsfullhet på vår webbplats: www.veritas.fi/sv/om-veritas/ansvarsfullhet.