Anställde du en barnvakt, gräsklippare, snickare, hundrastare, au pair...

Kesatyo-900.jpg

Anmäl lönerna, som du har betalt, till inkomstregistret. Anmälningsskyldigheten gäller även då du endast har sporadiskt anställda eller säsongsanställda.  
 
Som arbetsgivare lämnar du in uppgifterna till inkomstregistret inom fem kalenderdagar från lönebetalningsdagen. Alla utbetalda löner ska anmälas till inkomstregistret utan nedre eurogräns. Även minderårigas och utländska arbetstagares löner bör anmälas till inkomstregistret. 

Om den utbetalda lönen för ett halvår understiger 8 676 € (år 2020) räknas du som tillfällig arbetsgivare och sköter du din försäkringsskyldighet utan separat ArPL-försäkring. 

Om du räknar lönerna i palkka.fi-tjänsten, överförs alla uppgifter till inkomstregistret och ingen separat anmälan behöver göras till inkomstregistret.