Har du redan bekantat dig med det elektroniska pensionsutdraget?

Veritas_tyoelakeote_sv-400.png

Här på Veritas förbereder vi oss på att skicka ut de årliga pensionsutdragen. Under sommaren skickar vi pensionsutdragen till över 35 000 kunder. Denna gång skickas utdragen till de försäkrade som är födda 1951–1961 samt till de över 17-år gamla som är födda i maj-augusti. Det är viktigt att kontrollera innehållet eftersom din framtida pension kommer att beräknas utifrån den info som finns i pensionsutdraget.  

Är du en av dem som kommer att få pensionsutdraget? Vad om du i år istället skulle bekanta dig med det elektroniska pensionsutdraget? Du kan granska utdraget omgående, du hittar det på veritas.fi/pensionsutdrag. Bekvämt och miljövänligt!

Tjänsten är tillgänglig för alla våra företags- och arbetstagarkunder. Ytterligare info hittar du på veritas.fi/pensionsutdrag.