Taklagsfest firades i Veritas nya huvudkontor

En viktig milstolpe i byggandet av Veritas nya huvudkontor har nu uppnåtts: torsdagen den 23.1.2020 firades taklagsfest för den nya byggnaden i Kuppis.

Kupittaa_harjannostajaiset.jpg

”Kuppis är ett intressant område, eftersom det är det snabbast växande pendlingsområdet i Åbo. För Veritas är det bra att vara här”, sade fastighetsdirektör Peter Karlsson i sitt tal på taklagsfesten, där deltagarna bestod av projektets byggare, byggnadsentreprenör och övriga samarbetsparter.

Huvudentreprenör Jukka Lämsä från YIT Oy gladde sig över att det finns ett 100-årigt pensionsbolag som vill stanna i Åbo i framtiden.

”Arbetena har fortskridit väl trots den snabba tidtabellen och byggnaden beräknas vara färdig i oktober”, sade Lämsä.

Byggnadens våningsyta är cirka 10 000 kvadratmeter, av vilken 1,5–2 våningar (cirka 1 500 kvadratmeter) ännu är lediga. Entreprenören i projektet är YIT och konsulten samt övervakaren är Granlund.

Huvudförtroendeman Petri Toikkonen tackade byggarna som knogar på vid bygget och gör ett prima arbete. Också Karlsson betonade vikten av partnerna i projektet. 

”Tack alla byggare och planerare för det arbete som redan har gjorts. Veritas anställda ser entusiastiskt fram emot en flytt till de nya lokalerna.”

I projektet läggs särskild vikt vid miljövänlighet. Alla tekniska lösningar tar hänsyn till energieffektivitet och miljövänlighet. För projektet har man ansökt om BREAAM-miljöcertifiering för planerings- och byggtiden.

Man kan följa med byggandet live via en webbkamera.
 

Nyckelord