Nya medlemmar till Veritas styrelse

Veritas Pensionsförsäkrings förvaltningsråd har på sitt höstmöte den 21 november 2014 utnämnt nya medlemmar till bolagets styrelse för år 2015.

De nya styrelsemedlemmarna är förvaltningsdirektör Ulla Achrén från Åbo Akademi, skattmästare Henrik Karlsson från Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet, verkställande direktör Stefan Mutanen från Folkhälsan, samt ekonomie magister Lasse Svens, blivande skattmästare för Stiftelsen för Åbo Akademi, och sakkunnig Antti Tanskanen från EK. Fram till årsskiftet är både Achrén och Karlsson medlemmar i Veritas förvaltningsråd och Mutanen ersättare i styrelsen.

Från styrelsen avgår vid årsskiftet ekonomie licentiat Eivor Huldén, verkställande direktör Anders Nordman, strategidirektör Kjell Sundström, professor Peter Wetterstein samt expert Johan Åström (EK).

Förvaltningsrådet valde jurist Minna Tanska (FFC) och direktör Jörgen Grandell till nya ersättare till styrelsen. Fram till årsskiftet är Grandell medlem i förvaltningsrådet.Näringspolitisk sakkunnig Piia Alvesalo(EK) fortsätter som ersättare.

Till Veritas Pensionsförsäkrings styrelse år 2015 hör

förvaltningsdirektör Ulla Achrén
verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh (EK)
verkställande direktör Stig-Erik Herrgård
verkställande direktör Markus Jussila
skattmästare Henrik Karlsson
chefsekonom Olli Koski (FFC)
koncernchef Hannu Louhi (EK)
verkställande direktör Stefan Mutanen
intressebevakningsdirektör Lotta Savinko (AKAVA)
chefsekonom Ralf Sund (FTFC)
ekon.mag. Lasse Svens
sakkunnig Antti Tanskanen (EK)

Styrelsens ordförande väljs på det konstituerande mötet i januari.

Kommerserådet Peter Boström omvaldes till förvaltningsrådets ordförande och arbetspolitisk specialist Leila Kurki (FTFC) till viceordförande.

Förvaltningsrådet valde också vid sitt höstmöte medlemmarna till val- och belöningsutskottetför år 2015. Som val- och belöningsutskottets ordförande fortsätter förvaltningsrådets ordförande kommerserådet Peter Boström. Förvaltningsrådets viceordförande, arbetspolitisk specialist Leila Kurki (FTFC) fortsätter som medlem. Ny medlem i utskottet är sakkunnig Antti Tanskanen (EK). Kurkis ersättare är ekonomist Erkki Laukkanen (FFC) och Tanskanens verkställande direktör Harry Serlo (EK).

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Tilläggsuppgifter
Verkställande direktör Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 343 2299
Bolagsjurist Kaisa Forsström, tfn 010 5501 785, 050 585 8228