Samuel von Martens ny medlem i Veritas förvaltningsråd

Veritas Pensionsförsäkrings ordinarie bolagsstämma har den 4 maj 2016 valt placeringschef Samuel von Martens som ny medlem till bolagets förvaltningsråd. Bolagsstämman fastställde bokslutet och beviljade medlemmarna i bolagets förvaltningsråd och styrelse samt dess verkställande direktör ansvarsfrihet för redovisningsåret 2015.

Von Martens ersätter placeringschef Tony Karlström som begärde avsked från förvaltningsrådet. Von Martens medlemskap fortsätter fram till slutet av år 2017, eftersom Karlström avgick mitt i mandatperioden.

Följande medlemmar som var i tur att avgå omvaldes fram till bolagsstämman år 2019:

  • Nina Arkilahti, regionbankschef
  • Jannica Fagerholm, verkställande direktör
  • Fredrik Lindeman, verkställande direktör
  • Wilhelm Liljeqvist, vice verkställande direktör
  • Anders Nordman, verkställande direktör (Finlands Näringsliv EK)
  • Marjukka Nyberg, styrelsemedlem (Finlands Näringsliv EK)
  • Tuomas Pere, verkställande direktör (Finlands Näringsliv EK)
  • Harry Serlo, verkställande direktör (Finlands Näringsliv EK)
  • Patrik Wikström, verkställande direktör (Finlands Näringsliv EK)

Till förvaltningsrådet hör också administrationsdirektör Ulrika Ahlbäck, kanslichef Johan Aura, verkställande direktör Hans Bondén (EK), kommerseråd Peter Boström, arbetspolitisk specialist Leila Kurki (FTFC), ekonomist Erkki Laukkanen (FFC), byggnadsingenjör Mikaela Lindblom (AKAVA), förbundssekreterare Henri Lindholm (FFC), vice verkställande direktör Taru Narvanmaa, verkställande direktör Mathias Nylund, direktör Niclas Pada, informatör Susanne Paetau (FTFC), ekonomist Helena Pentti (FFC), ordförande Heli Puura (FFC), verkställande direktör Dag Wallgren, verkställande direktör Monika Wikeström-Virtanen (EK), professor Kim Wikström och chefsjurist Mikael Zilliacus.

Till revisorer för redovisningsåret 2016 omvaldes CGR Juha-Pekka Mylén och CGR Hans Bertell och som ersättare revisionssamfundet KPMG Oy Ab och CGR Alex Wahlroos.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Tilläggsuppgifter

Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 5501 600, 050 343 2299.
Bolagsjurist Kaisa Forsström, tfn 010 5501 785, 050 5858 228.

Veritas Pensionsförsäkrings förvaltningsmodell är beskriven på www.veritas.fi. Årsberättelsen för år 2015 har publicerats på www.veritas.fi/arsberattelse2015.