Stefan Mutanen ny ordförande för Veritas Pensionsförsäkrings styrelse

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse har i dag utnämnt verkställande direktör Stefan Mutanen till ny ordförande. Som viceordförande fortsätter chefsekonom Ralf Sund (FTFC).

Styrelsen har också utsett ledamöterna till placerings- och riskutskottet, utnämnings- och arvodesutskottet samt revisionsutskottet.

Skattmästare Lasse Svens utsågs till ordförande för placerings- och riskutskottet. Övriga medlemmar är Stefan Mutanen, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh (Finlands Näringsliv EK) och chefsekonom Olli Koski (FFC).

Till utnämnings- och arvodesutskottet samt revisionsutskottet utnämndes Stefan Mutanen, Ralf Sund, Lasse Svens och sakkunnig Antti Tanskanen (Finlands Näringsliv EK). Mutanen är ordförande för båda utskotten.

Styrelsens sammansättning kan hittas i sin helhet på adressen www.veritas.fi.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

 

Tilläggsuppgifter
Verkställande direktör Jan-Erik Stenman, tfn 010 5501 600, 050 343 2299
Bolagsjurist Kaisa Forsström, tfn 010 5501 785, 050 585 8228